23.04.2021

Zaproszenie na webinar „Zamówienia publiczne poniżej 130.000 zł netto”

W ramach trwającej od kwietnia 2017 roku współpracy Wielkopolskiej Grupy Prawniczej z Wolters Kluwer Polska SA radcy prawni kancelarii udzielają informacji z zakresu stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w zakresie wydatkowania środków unijnych klientom Wolters Kluwer.

We wtorek, 27 kwietnia 2021 roku o godz. 12:00 odbędzie się szkolenie dla użytkowników systemu LEX na temat „Zamówień publicznych poniżej 130.000 zł netto”, które przeprowadzi radca prawny Paweł Sendrowski.

Podczas webinaru omówione zostaną następujące zagadnienia:

  • szacowanie wartości zamówień podprogowych
  • odpowiedzialność za proces udzielania zamówień podprogowych
  • w jaki sposób powinna odbywać się komunikacja zamawiających z wykonawcami?
  • jak kształtować postanowienia umów o udzielenie zamówień podprogowych (w tym w jaki sposób formułować wymagania dotyczące kar umownych)?
  • nowe obowiązki związane z udzielaniem zamówień podprogowych
  • zasady udzielania zamówień podprogowych
  • zastosowanie przepisów k.c. przy udzielaniu zamówień podprogowych
  • jak powinien wyglądać regulamin udzielania zamówień podprogowych?

Użytkowników systemu LEX serdecznie zapraszamy na szkolenie. Link do zapisu podajemy poniżej:

https://sip.lex.pl/#/publication/151382520/nowe-pzp-zamowienia-publiczne-ponizej-130-000-zl-netto-zaproszenie-na-szkolenie

Autor artykułu:

WGP

Szukasz porady prawnej?

Zapraszamy do kontaktu!
Kredyty frankowe - Waloryzacja - Prawo zamówień publicznych - Zamówienia międzynarodowe - Projekty unijne