9.02.2017

Zabezpieczenie wierzytelności oraz ich praktyczne zarządzanie przy usługach edukacyjnych

Połączenie zarządzania wierzytelnościami i usług edukacyjnych ? czy to możliwe?

W branży usług edukacyjnych, zabezpieczenie wierzytelności i potrzeba zarządzania należnościami cały czas narasta. Wynika to ze zmian na rynku, przepisów prawa, standardów ochrony konsumentów oraz postawy osób korzystających z usług edukacyjnych. Wywiera to na uczelniach, szkołach i placówkach edukacyjnych potrzebę zabezpieczenia swoich interesów. Niestety zmiany powodują też, że uczelnie muszą zgadzać się na coraz większe kompromisy, zwiększając ryzyko prowadzenia tego typu działalności.

Dla sprecyzowania, określenie usługi edukacyjnej jest używane w odniesieniu do wszystkich usług, które są związane z kształceniem, rozpoczynając od nauki języka, poprzez kursy przygotowawcze do matury, aż po płatne studia. Istotą umowy o świadczenie usługi edukacyjnej jest zobowiązanie szkoły do przeprowadzenia w sposób należyty zajęć, zgodnych z proponowanym programem nauki. Konsument za świadczone usługi uiszcza opłatę jednorazowo lub w ratach. Warto zaznaczyć, iż zgodnie z przepisami prawaumowy o nauczanie zawierane przez konsumentów z uczelnią wyższą, szkołą policealną lub innymi placówkami oświatowymi to umowy wzajemne, w których obie strony zobowiązują się w taki sposób, że świadczenie jednej strony ma być odpowiednikiem świadczenia drugiej strony. I tak, przedsiębiorca świadczy usługi edukacyjne, za które konsument uiszcza czesne lub inne opłaty.

Oczywiście aby uczelnia, szkoła lub inna placówka mogła istnieć, konieczne jest finansowanie i zabezpieczenie wierzytelności.

Aby to finansowanie miało charakter ciągły, istotne stają się zabezpieczenia wierzytelności. Biorąc pod uwagę, iż po drugiej stronie umowy staje konsument, sprecyzowanie zabezpieczeń staje się niezwykle trudne. Rosnąca liczba niedozwolonych postanowień umownych zaczyna powodować problemy w ochronie interesów uczelni. Sama obawa naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie lub odsetek umownych za nieterminowość w płatności nie stanowi obecnie większego zabezpieczenia. Warto jednak pochylić się nad innymi metodami w tym zakresie.

Ponieważ w prowadzonej praktyce skupiam się na ochronie interesów przedsiębiorców, zapraszam na praktyczne szkolenie, które odbędzie się w dniu 15 lutego 2017 r., w Warszawie, gdzie nastąpi kontynuacja mojego wpisu i przedstawienie metod oraz postanowień umownych, których celem jest zabezpieczenie wierzytelności uczelni oraz szkół występujących w relacji usług edukacyjnych.

Szukasz porady prawnej?

Zapraszamy do kontaktu!
Kredyty frankowe - Waloryzacja - Prawo zamówień publicznych - Zamówienia międzynarodowe - Projekty unijne

  Sprawdź też artykuły...

  10.05.2024

  Dni Otwarte Funduszy Europejskich!

  Za nami „Dni Otwarte Funduszy Europejskich”! Mieliśmy okazję porozmawiać z beneficjentami o nowym projekcie „Przedsiębiorcy kompetentni w GOZ”! GOZ to koncepcja gospodarcza, w której produkty, materiały oraz surowce powinny pozostawać...
  9.05.2024

  Zaproszenie na webinarium Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju

  W imieniu Wielkopolskiej Grupy Prawniczej serdecznie zapraszamy do zapisów i działu w udziału w webinarium organizowanym przez naszego wieloletniego partnera – Wielkopolski Fundusz Rozwoju. Już w najbliższy wtorek 14 maja...