20.01.2020

„Zamówienia publiczne w Twojej firmie!” – najbliższe szkolenia

Zamówienia publiczne w Twojej firmie!” to projekt realizowany wspólnie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, który kierujemy do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z czterech województw: lubuskiego, dolnośląskiego, zachodnio-pomorskiego i wielkopolskiego. Aż 90% wartości szkoleń i doradztwa z zakresu zamówień publicznych jest dofinansowane ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 

Najbliższe szkolenia odbędą się już w styczniu w Szczecinie:

– 21 i 22.01.2020 – szkolenie ogólne

– 27 i 28.01.2020 – szkolenie praktyczne

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie projektu: http://zp.wgpr.pl/

Zapraszamy!

Szukasz porady prawnej?

Zapraszamy do kontaktu!
Kredyty frankowe - Waloryzacja - Prawo zamówień publicznych - Zamówienia międzynarodowe - Projekty unijne

  Sprawdź też artykuły...

  12.07.2024

  Zasady wyboru wykonawców w perspektywie finansowej 2021- 2027 na podstawie Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na...

  Opracowanie stanowi kontynuację artykułu Zasady wyboru wykonawców w perspektywie finansowej 2021 – 2027 na podstawie Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021 – 2027 – część I. Wytyczne doprecyzowały kwestię...
  9.07.2024

  Zasady wyboru wykonawców w perspektywie finansowej 2021 – 2027 na podstawie Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków...

  Z dniem 25 listopada 2022 roku weszły w życie wydane na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych...