15.11.2015

Zarządzanie wierzytelnościami ? dlaczego warto nimi zarządzać?

Zarządzanie wierzytelnościami ? powinność każdego przedsiębiorcy.

Na rynku funkcjonuje wiele podmiotów zajmujących się obrotem wierzytelnościami oraz ich odzyskiwaniem. Codziennie, przedsiębiorcy otrzymują oferty zachęcające do skorzystania z usług, jak windykacja. Dlatego uważam, że warto wiedzieć czym jest zarządzanie wierzytelnościami, a także dlaczego warto w ogóle nimi zarządzać.

A czym w ogóle jest wierzytelność? Pojęcie często niepotrzebnie komplikowane, a przecież to po prostu świadczenie (np. zapłata pieniędzy), które zwrócić ma nam dłużnik (osoba zobowiązana do zapłaty). Wierzytelność to uprawnienie do domagania się od dłużnika spełnienia świadczenia pieniężnego lub rzeczowego.

Na przykład, mogą wynikać z nieuregulowanej kwoty ceny ze sprzedaż towaru lub stanowić sumę pożyczki, którą należy zwrócić pożyczkodawcy. Niektóre wierzytelności korzystają z przywileju pierwszeństwa zaspokojenia przed innymi wierzytelnościami (np. wierzytelności Skarbu Państwa).

Przepływy finansowe dla każdego z nas to jeden z najważniejszych czynników warunkujących przyszłość. W szczególności dla przedsiębiorców. Bez dobrej płynności finansowej nie ma przedsiębiorstwa.

Uważam, że właściwe decyzje podjęte w związku z obrotem należnościami i wierzytelnościami, mają istotny wpływ na sukces przedsiębiorstwa i na jego dalszą egzystencję.

Sposoby zarządzania wierzytelnościami to wiedza, która do niedawna była zastrzeżona dla dyrektorów finansowych, księgowych, biegłych rewidentów lub prawników pracujących w dużych przedsiębiorstwach. Tymczasem problemy związane z przepływem należności dotyczą również małych i średnich firm, których właściciele potrzebują źródła informacji na ten temat.

Obecnie wiele podmiotów posiada w swojej ofercie usługi zarządzana wierzytelnościami, lecz czy warto każdemu podmiotowi zaufać? Ta kwestia jest bardzo indywidualna, zależy nie tylko od doświadczenia podmiotu trudniącego się zarządzaniem wierzytelnościami, lecz od struktury przedsiębiorstwa, wierzytelności, dłużnika itd.

Należy sobie zdać sprawę, że zarządzanie wierzytelnościami to przemyślany i spójny proces postępowania z każdą należnością od momentu jej powstawania, aż do momentu uzyskania zapłaty.

Zarządzanie wierzytelnościami polega przede wszystkim na aktywnym obrocie daną wierzytelnością, także na zabezpieczeniu naszych interesów jeszcze przed jej powstaniem (np. ubezpieczenie wierzytelności), a dalej również w postępowaniu polubownym, sądowym lub w ostateczności egzekucyjnym.

Na czym polega zarządzanie wierzytelnościami?

Zarządzanie wierzytelnościami często jest powierzane profesjonalnym podmiotom trudniącym się zawodowo tego typu usługami. Dlatego wartym rozważenia jest z kim chcemy współpracować. W przypadku pojedynczej wierzytelności wobec osoby fizycznej odpowiednim podmiotem będzie doświadczona kancelaria prawna. Jednostkowe wierzytelności nie regulowane terminowo przez przedsiębiorców wymagają indywidualnej obsługi dostosowanej do sytuacji nierzetelnego kontrahenta.

Dłużnicy biznesowi odznaczają się większą świadomością prawną, a dodatkowo wierzytelności business to business osiągają często wysokie wartości. W przypadku takich wierzytelności warto zwrócić uwagę na doświadczenie firmy, możliwości operacyjne, a także umiejętności negocjacyjne.

W relacjach B2B, żadna firma nie może pozwolić sobie na działania niezgodne z etyką biznesową, aby utracić kontrahentów. Uważam, że sukcesem skutecznej windykacji, która jest elementem zarządzania wierzytelnościami, stanowi przekształcenie relacji nierzetelnego kontrahenta w partnera biznesowego.

Zarządzanie wierzytelnościami nie tylko poprawi przepływ środków finansowych, lecz umożliwi zbudowanie i utrwalenie stabilnej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa oraz pozwoli na dalszy rozwój.

Szukasz porady prawnej?

Zapraszamy do kontaktu!
Kredyty frankowe - Waloryzacja - Prawo zamówień publicznych - Zamówienia międzynarodowe - Projekty unijne

  Sprawdź też artykuły...

  11.06.2024

  Zysk w procedurze wyjaśniania rażąco niskiej ceny

  Celem wyjaśnień dotyczących ceny wskazanej w ofercie składanych w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 224 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień...
  4.06.2024

  Pomoc frankowiczom

  – formy wsparcia oferowane przez Kancelarię Wielkopolska Grupa Prawnicza Możesz unieważnić kredyt frankowy, jeżeli go nadal spłacasz. Jeśli już go spłaciłeś, przysługuje Ci zwrot rat. Pomoc frankowiczom – unieważnienie umowy...