1.06.2017

Audyt nieruchomości – Due Diligence

Proces Due Diligence nieruchomości ma na celu dokonanie szczegółowej analizy wszystkich informacji dotyczących danej nieruchomości, w tym przede wszystkim analizy prawnej, tak aby wykluczyć bądź określić istniejące i potencjalne ryzyka związane z planowaną transakcją kapitałową.

Zakres takiego badania jest w każdym przypadku dostosowywany do indywidualnych potrzeb danego klienta oraz do specyfiki nieruchomości. Niezależnie od rodzaju przeprowadzanego badania wynikiem jest zawsze przekazanie potencjalnemu nabywcy zweryfikowanych informacji dotyczących stanu faktycznego i prawnego nieruchomości oraz odpowiedź na pytanie czy nabywca będzie mógł zrealizować inwestycje zgodnie ze swoimi założeniami.

W ramach Due Diligence Wielkopolska Grupa Prawnicza oferuje szeroki wachlarz usług, począwszy od analizy tytułu prawnego do nieruchomości, poprzez zbadanie akt ksiąg wieczystych, sytuacji planistycznej nieruchomości, czy na uzyskaniu informacji o środowisku naturalnym i ochronie konserwatorskiej w stosunku do nieruchomości kończąc.

Do Państwa dyspozycji oddajemy wykwalifikowane w tych obszarach osoby, które swoją wiedzą i doświadczeniem zapewniają rzetelne wykonanie audytu.

Proponowany zakres usług:

 • sprawdzenie tytułu prawnego do nieruchomości
 • zbadanie akt ksiąg wieczystych prowadzonych dla nieruchomości
 • uzyskanie od odpowiednich organów informacji w sprawie m. in.:
  • roszczeń byłych właścicieli w odniesieniu do nieruchomości
  • dostępu nieruchomości do drogi publicznej
  • położenia nieruchomości na obszarze rewitalizacji lub SSE
  • sytuacji planistycznej nieruchomości, w tym przeanalizowanie zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego prowadzonego dla nieruchomości, albo zweryfikowanie aktualnego statusu prac nad uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w przypadku jego braku
  • ewentualnego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (decyzja lokalizacyjna)
  • ewentualnego podjęcia uchwały rady gminy w przedmiocie wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
 • uzyskanie informacji o środowisku naturalnym nieruchomości, w tym ustalenie czy nieruchomość leży na obszarze NATURA 2000
 • uzyskanie informacji o ochronie konserwatorskiej w stosunku do nieruchomości, tj. informacji w tym zakresie od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz Miejskiego Konserwatora Zabytków
 • efektem naszych prac każdorazowo jest kompleksowy raport, który może być sporządzony w języku polskim lub angielskim, a także jeżeli takie jest życzenie klienta wydanie reliance letter.

Szukasz porady prawnej?

Zapraszamy do kontaktu!
Kredyty frankowe - Waloryzacja - Prawo zamówień publicznych - Zamówienia międzynarodowe - Projekty unijne

  Sprawdź też artykuły...

  10.05.2024

  Dni Otwarte Funduszy Europejskich!

  Za nami „Dni Otwarte Funduszy Europejskich”! Mieliśmy okazję porozmawiać z beneficjentami o nowym projekcie „Przedsiębiorcy kompetentni w GOZ”! GOZ to koncepcja gospodarcza, w której produkty, materiały oraz surowce powinny pozostawać...
  9.05.2024

  Zaproszenie na webinarium Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju

  W imieniu Wielkopolskiej Grupy Prawniczej serdecznie zapraszamy do zapisów i działu w udziału w webinarium organizowanym przez naszego wieloletniego partnera – Wielkopolski Fundusz Rozwoju. Już w najbliższy wtorek 14 maja...