4.06.2024

Pomoc frankowiczom

– formy wsparcia oferowane przez Kancelarię Wielkopolska Grupa Prawnicza

Możesz unieważnić kredyt frankowy, jeżeli go nadal spłacasz.

Jeśli już go spłaciłeś, przysługuje Ci zwrot rat.

Pomoc frankowiczom – unieważnienie umowy kredytowej

Co oznacza unieważnienie umowy kredytowej? Oznacza to, że nasz klient po korzystnym wyniku sporu z bankiem nie ma już zobowiązania które bank oblicza na podstawie aktualnego kursu waluty obcej – w tym przypadku franka. Tym samym hipoteka obciążająca nieruchomość staje się nieważna – nasz klient odzyskuje możliwość dysponowania nieruchomością. Może ją wykorzystać do zabezpieczenia kolejnego kredytu lub sprzedać.

Jakie jest orzecznictwo sądowe w związku z unieważnieniem umowy kredytowej?

Aktualne orzecznictwo sądowe jednoznacznie wypowiada się po stronie konsumentów.

W 99% przypadków orzeczenia sądów są korzystne dla kredytobiorców a umowy uznawane za nieważne. Wyjątki dotyczą specyficznych spraw, zwłaszcza gdy cel kredytowania był w jakimś stopniu powiązany z działalnością gospodarczą, co spowodowało, że kredytobiorca nie mógł korzystać z przepisów chroniących konsumentów.

Pomoc frankowiczom – zwrot rat

Nawet osoby, które spłaciły już swoje kredyty frankowe mają prawo do odzyskania spłaconych rat. Frankowicz może zwrócić się do banku z roszczeniem o zwrot spłaconego kapitału kredytu i wszystkich spłaconych odsetek oraz opłat okołokredytowych. Dodatkowo Frankowicz domagać się od banku zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie. Warto wspomnieć, że niektóre roszczenia kredytobiorców w takich przypadkach opiewają więc nawet na kilkaset tysięcy złotych!

Przykładowe sprawy frankowe z korzystnym wynikiem dla naszej kancelarii:

 • W dniu 24 lutego 2022 r. w sprawie naszych klientów przeciwko BANK MILLENIUM S.A., Sąd Apelacyjny w Szczecinie I Wydział Cywilny, w sprawie o sygnaturze I ACa 581/21, wydał wyrok, w którym oddalił apelacje banku w całości od wyroku z 08.06.2021 r. (sygn. akt I C 1644/20)!
 • W dniu 17 marca 2022r. Sąd Okręgowy w Poznaniu, XVIII Wydział Cywilny w składzie SSO Barbara Chylak wydał wyrok, w którym uznał umowę kredytu frankowego EKSTRALOKUM za nieważną i zasądził na rzecz kredytobiorcy kwotę 89.882,27 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie tytułem spłat dokonanych na poczet nieważnej umowy kredytu.
 • Z kolei w dniu 06.06.2022r. Sąd w składzie SSO Iwona Szkudłapska ? Ćwik uznał za nieważne umowy zawarte przez kredytobiorców z Bankiem Santander Consumer Bank S.A. i zasądził na rzecz kredytobiorców kwotę 141.549,21 zł oraz kwotę 182.087,18 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie tytułem zwrotu nienależnie pobranych rat kapitałowo- odsetkowych i innych opłat związanych z zawartymi umowami, a także kwotę 11.817 zł tytułem zwrotu poniesionych kosztów procesu.
 • W dniu 12 lipca 2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie, I Wydział Cywilny, w składzie SSA M. Góral w sprawie o sygn. akt I ACa 977/21 (XXIV C 604/17) oddalił w zdecydowanej większości apelację Banku Millenium od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie. Oznacza to, że nasi klienci po ponad 5 latach procesu (tak, już w 2017 roku występowaliśmy do sądów w imieniu kredytobiorców) zakończyli prawomocnie sprawę sądową i ostatecznie uwolnili się od ciężaru kredytu ?frankowego?.
 • 20 grudnia 2022 r. Sąd Okręgowy w Poznaniu wyrokiem w sprawie o sygn. akt XVIII C 563/21 przeciwko mBank S. A. z siedzibą w Warszawie orzekł o nieważności umowy o kredyt hipoteczny zaciągnięty we frankach w 2007 r. Tym samym zasądził dla naszego klienta od banku niemal 200 tysięcy złotych!
 • Również 20 grudnia 2022 r. -?szczęśliwy dzień? ? Sąd Apelacyjny w Poznaniu wyrokiem w sprawie o sygn. akt I ACa 976/21 przeciwko PKO Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie orzekł o nieważności umowy kredytowej.
 • 27 grudnia 2022 r. Sąd Okręgowy w Łodzi w sprawie o sygn. akt II C 316/21 przeciwko mBank S. A. z siedzibą w Warszawie orzekł o nieważności umowy o kredyt hipoteczny zaciągnięty we frankach w 2007 r., dzięki czemu bank musi zwrócić naszemu klientowi prawie 140 tysięcy złotych.
 • 19 października 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie w sprawie o sygn. akt XXVIII C 19505/22 przeciwko BNP PARIBAS POLSKA S. A. z siedzibą w Warszawie udzielił zabezpieczenia roszczenia w sprawie o ustalenie nieważności umowy o kredyt hipoteczny. Oznacza to, że bank nie ma prawa pobierać od naszego klienta już żadnych kwot.

 

Masz kredyt we frankach i zastanawiasz się nad możliwymi rozwiązaniami?

Potrzebujesz pomocy w procesie lub wygrałeś sprawę i nie wiesz, co zrobić dalej?

Skontaktuj się z nami: 506 965 310, [email protected]

Szukasz porady prawnej?

Zapraszamy do kontaktu!
Kredyty frankowe - Waloryzacja - Prawo zamówień publicznych - Zamówienia międzynarodowe - Projekty unijne

  Sprawdź też artykuły...

  11.06.2024

  Zysk w procedurze wyjaśniania rażąco niskiej ceny

  Celem wyjaśnień dotyczących ceny wskazanej w ofercie składanych w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 224 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień...
  4.06.2024

  Obsługa zamówień publicznych

  Świadczymy kompleksową usługę doradztwa formalno-prawnego przy zamówieniach publicznych, mając na uwadze nasz nadrzędny cel jakim jest transparentne i zgodne z prawem prowadzenie zamówień publicznych. Pomoc oferujemy zarówno Wykonawcom, jak i...