30.05.2017

Obsługa prawna jednostek publicznych

Wielkopolska Grupa Prawnicza od wielu lat zajmuje się kompleksową obsługą prawną jednostek sektora finansów publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem jednostek samorządu terytorialnego i jednostek budżetowych. Kancelaria dysponuje zespołem prawników wyspecjalizowanych w różnych dziedzinach prawa, dzięki czemu Klienci otrzymują fachową i profesjonalną obsługę prawną.

Działamy głównie z wykorzystaniem środków szybkiego komunikowania się, nie odmawiając jednocześnie cyklicznych dyżurów u Klienta czy też jednostkowych konsultacji osobistych, jeśli wymaga tego specyfika i stopień skomplikowania konkretnej sprawy.

Naszym klientom oferujemy możliwość korzystania z programu Asystent Postępowania ? autorskiej aplikacji, w znaczący sposób ułatwiającej prowadzenie procesu udzielania zamówień publicznych.

Oferujemy bieżącą i kompleksową obsługę prawną w szczególności w zakresie:

 • zamówień publicznych, w tym przygotowanie umów i nadzór nad realizacją zamówienia publicznego w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych i inne przepisy powszechnie obowiązujące
 • uczestnictwa lub reprezentacji w negocjacjach prowadzonych z partnerami handlowymi oraz innymi podmiotami, w tym przygotowanie umów i nadzór nad realizacją postępowań poniżej 30.000 euro
 • dyscypliny finansów publicznych, w tym reprezentowanie wójta/burmistrza gminy, kierowników oraz poszczególnych osób w postępowaniu o naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • wydatkowania środków unijnych, w tym analizą możliwości podjęcia konkretnych kroków prawnych z punktu widzenia kwalifikowalności wydatków
 • procesu inwestycyjnego i nadzoru prawnego nad realizacją inwestycji
 • audytu legislacyjnego
 • reprezentowanie przed sądami powszechnymi i administracyjnymi i wszelkimi organami administracji publicznej, w tym prowadzenie postępowań administracyjnych z ramienia jednostki sektora finansów publicznych
 • przygotowania i weryfikacji przygotowywanych decyzji, postanowień i zarządzeń

Szukasz porady prawnej?

Zapraszamy do kontaktu!
Kredyty frankowe - Waloryzacja - Prawo zamówień publicznych - Zamówienia międzynarodowe - Projekty unijne

  Sprawdź też artykuły...

  10.05.2024

  Dni Otwarte Funduszy Europejskich!

  Za nami „Dni Otwarte Funduszy Europejskich”! Mieliśmy okazję porozmawiać z beneficjentami o nowym projekcie „Przedsiębiorcy kompetentni w GOZ”! GOZ to koncepcja gospodarcza, w której produkty, materiały oraz surowce powinny pozostawać...
  9.05.2024

  Zaproszenie na webinarium Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju

  W imieniu Wielkopolskiej Grupy Prawniczej serdecznie zapraszamy do zapisów i działu w udziału w webinarium organizowanym przez naszego wieloletniego partnera – Wielkopolski Fundusz Rozwoju. Już w najbliższy wtorek 14 maja...