1.06.2017

Obsługa procesu inwestycyjnego

Jedną z głównych specjalizacji Kancelarii jest obsługa prawna na każdym etapie procesu inwestycyjnego, w tym wsparcie przy zarządzaniu danym projektem i ocena jego ryzyk.

Kancelaria posiada wyspecjalizowany zespół dedykowany do świadczenia kompleksowego doradztwa na rzecz podmiotów biorących udział w projektach infrastrukturalnych (inwestorzy, wykonawcy) na podstawie kontraktów budowlanych (w tym opartych o zasady kontraktowe FIDIC i współfinansowanych ze środków UE).

Wyznajemy zasadę, że dobry prawnik inwestycyjny musi znać realia placu budowy, nie mniej niż salę sądową. Jesteśmy tam obecni, by zrozumieć istotę rozbieżności między stronami, złapać szerszą perspektywę spojrzenia na dane zagadnienie i doprowadzić do skutecznego rozstrzygnięcia.

Nasi specjaliści doradzają klientom również na etapie negocjacji oraz zawierania umów, jak również uczestniczą w ewentualnych spotkaniach lub naradach z kontrahentami klienta.

Czym się na co dzień zajmujemy?

 • przygotowujemy i opiniujemy umowy o roboty budowlane, umowy podwykonawcze, umowy o prace projektowe, umowy o nadzór inwestorski, umowy z inżynierem kontraktu, jak również wspieramy w negocjacjach z wykonawcami/podwykonawcami
 • pomagamy pozyskać gwarancje bankowe/ubezpieczeniowe należytej realizacji umowy lub usunięcia wad/usterek oraz poręczenia instytucji finansowych
 • pomagamy negocjować i optymalizować warunki kontraktowe zarówno na etapie tworzenia umowy, jak również w fazie realizacji inwestycji, a także wspieramy strony w sytuacji odstąpienia od dalszej realizacji umowy
 • oceniamy przestrzeganie wymogów dotyczących ochrony środowiska oraz rozwiązujemy prawne problemy związane z wpływem inwestycji na środowisko (pozwolenia wodnoprawne, pozwolenia zintegrowane, decyzje środowiskowe)
 • opiniujemy prawidłowość orzeczeń administracyjnych wydawanych w procesie administracyjnym poprzedzającym rozpoczęcie robót budowlanych, jak również asystujemy w celu ich uzyskania (pozwolenie na budowę, decyzja o warunkach zabudowy, zrid)
 • asystujemy przy ustanawianiu służebności
 • świadczymy bieżącą obsługę prawną w trakcie realizacji inwestycji, między innymi w przypadku pojawienia się roszczeń na kanwie robót dodatkowych/zamiennych; zmian podwykonawców; zabezpieczenia realizacji umowy; naliczenia lub egzekwowania kar umownych; rozliczenia lub podsumowania/odbioru inwestycji,
 • wspieramy na przedsądowym etapie sporu między stronami kontraktu oraz inżynierem kontraktu, jak również w procesie sądowym

Dlaczego My?

Bo wierzymy w powodzenie każdej inwestycji i postrzegamy siebie jako osoby, których zadaniem jest rozwiązywanie rzeczywistych sporów, szukanie kreatywnych wyjść z sytuacji, które zaspokoją autentyczne potrzeby i zażegnają realne obawy stron. Rozbieżności między stronami procesu inwestycyjnego to dla nas wyzwania, a nie problemy.

Rozumiemy proces budowlany, posługujemy się jego językiem, a nade wszystko doradzamy jak z powodzeniem doprowadzić inwestycję do pomyślnego ukończenia. W taki sposób podchodzimy do naszej pracy i tak widzimy naszą rolę u boku klientów. Poza tym proces inwestycyjny to nasza pasja, nieustannie rozwijamy się i poznajemy branżę budowlaną w teorii i praktyce.

Szukasz porady prawnej?

Zapraszamy do kontaktu!
Kredyty frankowe - Waloryzacja - Prawo zamówień publicznych - Zamówienia międzynarodowe - Projekty unijne

  Sprawdź też artykuły...

  10.05.2024

  Dni Otwarte Funduszy Europejskich!

  Za nami „Dni Otwarte Funduszy Europejskich”! Mieliśmy okazję porozmawiać z beneficjentami o nowym projekcie „Przedsiębiorcy kompetentni w GOZ”! GOZ to koncepcja gospodarcza, w której produkty, materiały oraz surowce powinny pozostawać...
  9.05.2024

  Zaproszenie na webinarium Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju

  W imieniu Wielkopolskiej Grupy Prawniczej serdecznie zapraszamy do zapisów i działu w udziału w webinarium organizowanym przez naszego wieloletniego partnera – Wielkopolski Fundusz Rozwoju. Już w najbliższy wtorek 14 maja...