4.06.2024

Obsługa zamówień publicznych

Świadczymy kompleksową usługę doradztwa formalno-prawnego przy zamówieniach publicznych, mając na uwadze nasz nadrzędny cel jakim jest transparentne i zgodne z prawem prowadzenie zamówień publicznych. Pomoc oferujemy zarówno Wykonawcom, jak i Zamawiającym.

Obsługa zamówień publicznych dla wykonawców

Kompleksowa obsługa formalno-prawna prawników, poparta praktyczną wiedzą i doświadczeniem w zakresie zamówień publicznych.

Dla naszych klientów:

 • realizujemy kompleksowy nadzór nad przygotowaniem i realizacją oferty w zakresie postępowań o zamówienia publiczne oraz postępowań regulaminowych
 • przygotowujemy lub weryfikujemy ofertę przetargową,
 • analizujemy regulacje przetargowe,
 • analizujemy krajowe i wspólnotowe przepisy,
 • analizujemy oferty konkurencyjne,
 • wyjaśniamy rażąco niską cenę,
 • realizujemy zamówienia wymagające zastosowania środków ochrony prawnej,
 • doradzamy podczas realizacji zamówień publicznych,
 • doradzamy podczas rozliczania umów o zamówienia publiczne, w tym waloryzację realizowanej umowy
 • reprezentujemy klientów w negocjacjach i sporach przez KIO
 • reprezentujemy klientów w negocjacjach i sporach w sądach
 • szkolimy wykonawców z Zamówień publicznych

 

Obsługa zamówień publicznych dla zamawiających

Kompleksowa obsługa formalno-prawna w zakresie zamówień publicznych to wiedza i doświadczenie prawników, pracujących z zamówieniami publicznymi na co dzień.

Naszym klientom:

 • udzielamy wsparcia w przygotowaniu dokumentów (regulaminy, SWZ, wzory, załączniki) w zakresie postępowań o zamówienia publiczne oraz postępowań regulaminowych,
 • pomagamy przygotować postępowania przetargowe, weryfikujemy i opiniujemy postępowania,
 • opiniujemy tryby postpowań,
 • przygotowujemy korespondencję odwoławczą,
 • reprezentujemy zamawiającego w sporach przed KIO i sądami,
 • szkolimy zamawiających z zamówień publicznych i dyscypliny finansów publicznych.

Nad wszelkimi sprawami pracujemy w zespołach, co pozwala proponować najlepsze, sprawdzone, wielopłaszczyznowe rozwiązania, a także zapewnia szybką i pełną odpowiedź na Państwa pytania i wątpliwości.

 

Sprawdź też ofertę:

Szukasz porady prawnej?

Zapraszamy do kontaktu!
Kredyty frankowe - Waloryzacja - Prawo zamówień publicznych - Zamówienia międzynarodowe - Projekty unijne

  Sprawdź też artykuły...

  11.06.2024

  Zysk w procedurze wyjaśniania rażąco niskiej ceny

  Celem wyjaśnień dotyczących ceny wskazanej w ofercie składanych w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 224 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień...
  4.06.2024

  Pomoc frankowiczom

  – formy wsparcia oferowane przez Kancelarię Wielkopolska Grupa Prawnicza Możesz unieważnić kredyt frankowy, jeżeli go nadal spłacasz. Jeśli już go spłaciłeś, przysługuje Ci zwrot rat. Pomoc frankowiczom – unieważnienie umowy...