16.04.2024

Postępowania o zatwierdzenie układu – Po co? Dla kogo?

Z tego artykułu dowiesz się:

 • Czym jest Postępowanie o zatwierdzenie układu
 •  Dla kogo może okazać się korzystne
 • Jak skorzystać z tej formy restrukturyzacji

 

 

Wstęp

Postępowanie o zatwierdzenie układu jest jedną z form restrukturyzacji przedsiębiorstwa, która umożliwia uregulowanie swoich długów poprzez zawarcie pewnej formy porozumienia z wierzycielami. Jest to idealne narzędzie dla dłużników, którzy mając trudności w spłacie swoich zobowiązań finansowych, wyrażają wolę utrzymania dalszej działalności przedsiębiorstwa. Postępowanie o zatwierdzenie układu daje możliwość restrukturyzacji przedsiębiorstwa oraz pozbycia się długów w sposób zorganizowany, co może wydatnie pomóc w uniknięciu bankructwa i utrzymaniu stabilności finansowej.

Cel

Głównym celem postępowania o zatwierdzenie układu jest osiągnięcie porozumienia między dłużnikiem a jego wierzycielami w przedmiocie spłaty długów. Zaproponowany w toku postępowania układ polega na zaproponowaniu wierzycielom planu spłaty, zawierającego szereg warunków, takich jak zmniejszenie kwoty zadłużenia poprzez częściowe umorzenie, rozłożenie spłaty na raty czy podział wierzytelności na grupy. Niewątpliwą zaletą postępowania o zatwierdzenie układu z perspektywy dłużnika jest przewidziany przez ustawodawcę – parasol ochronny – w formie czteromiesięcznego okresu w czasie którego wierzyciele nie mogą podejmować w stosunku do dłużnika czynności egzekucyjny, zawieszają się trwające postępowania egzekucyjne prowadzone przez komorników, zwolnione zostają dokonane zajęcia. Ponadto dłużnikowi w tym okresie nie można wypowiedzieć trwających umów najmu i dzierżawy. Okres ten rozpoczyna się od momentu ogłoszenia obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego który stanowi faktyczny początek restrukturyzacji. Czteromiesięczny okres ochronny ma na celu odpowiednie przygotowanie przez dłużnika propozycji układowych oraz wstępnego planu restrukturyzacyjnego bez narażenia go na paraliż prowadzonego przedsiębiorstwa. Należy pamiętać, że okres ten przysługuje każdemu dłużnikowi który podjął decyzję o skorzystaniu z postępowania o zatwierdzeniu układu, nawet jeśli ostatecznie układ ten nie zostanie zawarty!

Z drugiej strony wspomnieć należy, że postępowanie o zatwierdzenie układu ma za zadanie ochronę zarówno dłużnika ale również i wierzycieli. W pierwszej kolejności daje on dłużnikowi szansę na odzyskanie kontroli nad swoją sytuacją finansową oraz uniknięcie bankructwa. Z drugiej strony, pozwala wierzycielom na odzyskanie części swoich środków w sposób uporządkowany, zamiast ryzykować całkowitą utratę pieniędzy w przypadku bankructwa dłużnika, a także daje również możliwość wpływu wierzyciela na ostateczny kształt układu. Zaproponowany przez dłużnika układ ma przede wszystkim na celu przedstawienie mu propozycji spłaty która będzie korzystniejsza niż ewentualne ogłoszenie przez dłużnika upadłości i idące za tym częściowe spłaty z masy upadłościowej.

Warunki

Aby skorzystać z dobrodziejstw postępowania o zatwierdzenie układu należy posiadać zdolność restrukturyzacyjną. Posiadają ją Przedsiębiorcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego (w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą!), a także między innymi spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, proste spółki akcyjne czy też wspólnicy spółki partnerskiej. Drugim niezbędnym wymogiem skorzystania z omawianego postępowania jest to, aby suma wierzytelności spornych dłużnika nie przekraczała 15% sumy wszystkich wierzytelności. W sytuacji gdy pułap ten będzie wyższy, skorzystanie z tego trybu restrukturyzacyjnego okaże się niemożliwe.

Jak zacząć?

Przede wszystkim nie należy zwlekać! Pamiętać należy, że stopniowe narastanie zadłużenia i zwiększanie się jego salda może z czasem uniemożliwić pomyślne przeprowadzenie postępowania restrukturyzacyjnego. Pierwszym krokiem który należy podjąć, jest stworzenie roboczej listy wierzytelności oraz podpisanie umowy o sprawowanie nadzoru nad przebiegiem postępowania o zatwierdzenie układu z osobą posiadającą licencję doradcy restrukturyzacyjnego. Podpisanie umowy sprawi, że zyskasz po swojej stronie profesjonalistę który pomoże Ci przeprowadzić twoje przedsiębiorstwo przez czas kryzysu oraz wyjaśni wszelkie niuanse postępowania.

A już w następnym artykule podpowiemy, jak przygotować się do Postępowania o zatwierdzenie układu.

Szukasz porady prawnej?

Zapraszamy do kontaktu!
Kredyty frankowe - Waloryzacja - Prawo zamówień publicznych - Zamówienia międzynarodowe - Projekty unijne

  Sprawdź też artykuły...

  10.05.2024

  Dni Otwarte Funduszy Europejskich!

  Za nami „Dni Otwarte Funduszy Europejskich”! Mieliśmy okazję porozmawiać z beneficjentami o nowym projekcie „Przedsiębiorcy kompetentni w GOZ”! GOZ to koncepcja gospodarcza, w której produkty, materiały oraz surowce powinny pozostawać...
  9.05.2024

  Zaproszenie na webinarium Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju

  W imieniu Wielkopolskiej Grupy Prawniczej serdecznie zapraszamy do zapisów i działu w udziału w webinarium organizowanym przez naszego wieloletniego partnera – Wielkopolski Fundusz Rozwoju. Już w najbliższy wtorek 14 maja...