3.08.2023

Podsumowanie waloryzacyjne

Ostatni czas w świecie zamówień publicznych upłynął pod hasłem „waloryzacji”. Kwestia ta niezwykle ważka w środowisku zamówieniowym była już wielokrotnie poruszana w ramach naszych wpisów, bowiem z doświadczenia wiemy jak wielu perturbacji zwłaszcza finansowych przyniósł rok 2022 naszym klientom, wśród których znajduje się wielu wykonawców zamówień publicznych. Nasza Kancelaria przez ostatnie miesiące pomagała wielu wykonawcom, którzy zawierali umowy długoterminowe – jeszcze przed wybuchem wojny czy ogólnym kryzysem spowodowanym inflacją, a nawet przed okresem pandemii związanej z COVID-19. W związku z nagłym i rażącym wzrostem cen chociażby materiałów budowlanych czy kosztów robocizny i utrzymania przedsiębiorstwa wynagrodzenia wykonawców były (i niestety nadal są) nieproporcjonalne do poniesionych przez nich w tym czasie nakładów.

Teraz z perspektywy czasu udało nam się podsumować nasze ostatnie prace związane z uzyskiwaniem waloryzacji wynagrodzenia dla wykonawców zamówień publicznych. Nasza praca często sprowadzała się do gruntownej analizy zawartych umów i towarzyszących im okoliczności, zgromadzonej dokumentacji, wahań rynkowych i podstaw do dokonania waloryzacji (czy to umownych czy ustawowych).

Kluczowe było za każdym razem ocenienie jak bardzo oferta złożona na dane zamówienie różniła się od realiów rynkowych w jakich umowa była realizowana. Różnica ta była znaczna, jeśli oferta danego wykonawcy była złożona przed lub w początkowych dniach wojny w Ukrainie, w związku z czym dany wykonawca nie miał możliwości oszacowania, czy i jak ten konflikt wpłynie na wykonywane przez niego roboty.

W związku z powyższym w ostatnich miesiącach dało nam się:

 • uczestniczyć w 26 postępowaniach waloryzacyjnych,
 • uzyskać dla naszych klientów waloryzacje na łączną kwotę bliską 5 328 972,45 zł netto,
 • złożyć 9 wniosków o zmianę umowy w innym zakresie.

Waloryzacja za każdym razem jest procesem żmudnym, trudnym i wymagającym wiele pracy związanej z argumentacją prawną jak i faktyczną. Różni zamawiający wymagają różnego zestawu dowodów na poniesienie zwiększonych kosztów realizacji zamówienia, w tym często o wysokim stopniu szczegółowości. Niemniej nasze doświadczenia wskazują, że warto się takiego trudu podjąć. Waloryzacja mimo upływu czasu wciąż jest tematem żywym i na rynku wciąż mamy wiele umów, które czekają na dostosowanie do aktualnych warunków rynkowych. Świadczą o tym nie tylko powyższe wyniki naszych procesów, ale również wiele postępowań waloryzacyjnych, które wciąż się toczą, i w których wciąż bierzemy udział reprezentując naszych klientów.

Szukasz porady prawnej?

Zapraszamy do kontaktu!
Kredyty frankowe - Waloryzacja - Prawo zamówień publicznych - Zamówienia międzynarodowe - Projekty unijne

  Sprawdź też artykuły...

  10.05.2024

  Dni Otwarte Funduszy Europejskich!

  Za nami „Dni Otwarte Funduszy Europejskich”! Mieliśmy okazję porozmawiać z beneficjentami o nowym projekcie „Przedsiębiorcy kompetentni w GOZ”! GOZ to koncepcja gospodarcza, w której produkty, materiały oraz surowce powinny pozostawać...
  9.05.2024

  Zaproszenie na webinarium Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju

  W imieniu Wielkopolskiej Grupy Prawniczej serdecznie zapraszamy do zapisów i działu w udziału w webinarium organizowanym przez naszego wieloletniego partnera – Wielkopolski Fundusz Rozwoju. Już w najbliższy wtorek 14 maja...