4.06.2024

Postępowanie układowe – czy można się do tego przygotować?

Postępowanie układowe jest jedną z form restrukturyzacji, w którym przedsiębiorca zawiera układ z wierzycielami dotyczący spłaty swoich długów w określony sposób. Samo postępowanie układowe posiada bardzo istotną zaletę w postaci 4 miesięcznego okresu ochronnego od momentu ogłoszenia dnia układowego. W tym momencie, dłużnik staje się chroniony przed wszelkimi postępowaniami egzekucyjnymi, dając „chwilę oddechu” oraz czas na podjęcie działań w celu sporządzenia propozycji układowych. Częstokroć, ten okres ochronny jest główną zachętą dla przedsiębiorców do skorzystania z postępowania układowego – niejednokrotnie 4 miesiące ochrony przed wierzycielami może pozwolić na wyjście z chwilowego kryzysu.

Nie zapominajmy jednak, iż sam 4 miesięczny okres ochrony przed wierzycielami jest tylko wstępem do postępowania układowego i służy przede wszystkim do przygotowania planu za pomocą którego wyjdziemy z kryzysu. Choć 4 miesięczny termin ochronny wydaje się długi, to jednak czas płynie nieubłagalnie, a brak sporządzenia satysfakcjonujących większości wierzycieli propozycji układowych cofnie przedsiębiorcę do punktu wyjścia – pozostawi go z nadal wymagalnymi długami, narażonego na procesy sądowe oraz egzekucję komorniczą. Czy dłużnik może przygotować się do postępowania układowego jeszcze przed jego rozpoczęciem? Oczywiście! Co ważne, może być to istotnym czynnikiem który zwiększy szansę na stworzenie skutecznego i satysfakcjonującego wszystkie strony układu.

Częstą bolączką przedsiębiorstw z mnogością wierzycieli jest utrata kontroli nad ilością długów. Nowi wierzyciele pojawiają się na bieżąco, doraźnie spłacani są inni, jednak nie powoduje to zmniejszenia się zadłużenia. Dłużnik niejednokrotnie świadomie unika kontaktu z wierzycielem, nie odpowiadając na wezwania do zapłaty, nie odbierając telefonów. Zdecydowanie w sytuacji gdy planujemy wejść na ścieżkę postępowania układowego, zmuszeni będziemy do stawienia czoła wierzycielom. W tej sytuacji, pierwszym działaniem, jeszcze przed wejściem na drogę restrukturyzacji winno być sporządzenie zestawienia wszelkich należności o których posiadamy jakiekolwiek informację. Aby planowany przez przedsiębiorcę układ był skuteczny, musi on obejmować wszystkie wierzytelności. Zebranie nieopłaconych faktur, kontakt z wierzycielami i sporządzenie zestawienia zaległości powinno być pierwszym krokiem każdego kto planuje rozpoczęcie postępowania układowego. Pamiętajmy, że w postępowaniu układowym wiele zależy od dobrej woli wierzycieli –  stworzenie w wierzycielu przekonania iż pamiętamy o wymagalnych należnościach będzie zdecydowanie korzystniejsze niż próby ignorowania lub „rozpłynięcia się w powietrzu”.

Kolejną czynnością jaką powinien podjąć dłużnik powinno być oszacowanie wartości swojego przedsiębiorstwa, wraz z wyszczególnieniem jego składników, wykazaniem struktury zatrudnienia i zarobków. Ważnym elementem propozycji układowych jest zaprezentowanie wierzycielom działań jakie mają zostać podjęte w celu uzyskania środków na spłatę wierzytelności. Sporządzenie tego typu zestawienia pomoże określić, czy pewne części przedsiębiorstwa mogą zostać zredukowane lub zlikwidowane w celu zwiększenia swoich zdolności finansowych. Niejednokrotnie właśnie na tym etapie dostrzec można słabości prowadzonego przedsiębiorstwa w postaci niepotrzebnych wydatków, zbyt dużego nagromadzenia aktywów czy niedostosowania struktury zatrudnienia do bieżących potrzeb. Jakie dokumenty mogą być przydatne? Zdecydowanie pamiętać należy o bilansach i sprawozdaniach, spisach nieruchomości oraz ruchomości, zestawieniu umów o pracę i umów cywilnoprawnych.

Ostatnim, ale prawdopodobnie najważniejszym zadaniem czekającym na każdego przedsiębiorcę chcącego skorzystać z postępowania układowego jest wstępne oszacowanie swoich możliwości finansowych. Układ z wierzycielami jest niczym innym jak swoistym planem spłaty, który przez podział wierzycieli w różne kategorie uwzględnia wysokość danej należności w części lub w całości, rozkładając spłatę na raty. Odpowiednie zaplanowanie budżetu oraz stworzenie realnej perspektywy finansowej w przypadku gdy przedsiębiorstwo nadal generuje zysk pozwoli na stworzenie propozycji układowych która będą realne do spełnienia oraz pozwolą na dalsze istnienie przedsiębiorstwa.

Wskazane działania, choć są jedynie wstępem do właściwego postępowania, mogą okazać się kluczowe dla stworzenia skutecznego układu. Jakie kroki powinny nastąpić po wykonaniu powyższych czynności? Zdecydowanie zacząć należy od skorzystania z usług doradcy restrukturyzacyjnego, który przeprowadzi nas przez wszystkie meandry postępowania o zatwierdzenie układu, przeprowadzi w naszym imieniu negocjacje z wierzycielami oraz przygotuje wszelką dokumentację niezbędną do zawarcia układu.

Autor: Mikołaj Grześkowiak – radca prawny

Szukasz porady prawnej?

Zapraszamy do kontaktu!
Kredyty frankowe - Waloryzacja - Prawo zamówień publicznych - Zamówienia międzynarodowe - Projekty unijne

  Sprawdź też artykuły...

  11.06.2024

  Zysk w procedurze wyjaśniania rażąco niskiej ceny

  Celem wyjaśnień dotyczących ceny wskazanej w ofercie składanych w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 224 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień...
  4.06.2024

  Pomoc frankowiczom

  – formy wsparcia oferowane przez Kancelarię Wielkopolska Grupa Prawnicza Możesz unieważnić kredyt frankowy, jeżeli go nadal spłacasz. Jeśli już go spłaciłeś, przysługuje Ci zwrot rat. Pomoc frankowiczom – unieważnienie umowy...