30.05.2017

Prawo zamówień publicznych dla przedsiębiorców

Jedną z głównych specjalizacji kancelarii jest obsługa prawna w zakresie zamówień publicznych zarówno po stronie zamawiających, jak i wykonawców. Prawnicy kancelarii komentują zagadnienia związane z zamówieniami publicznymi m.in. dla dziennika „Rzeczpospolita”, jak również dla Wolters Kluwer Polska SA. Kancelaria obsługuje m.in. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, w zakresie kontroli prowadzonych przez zamawiających postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

Mając doświadczenie w obsłudze jednostek publicznych, prawnicy kancelarii są w stanie skutecznie doradzić wykonawcom, w jaki sposób należy postępować w procesie ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego.

Swoją wiedzą prawnicy Wielkopolskiej Grupy Prawniczej dzielą się również w trakcie specjalistycznych szkoleń z zakresu zamówień publicznych, procedur wydatkowania środków unijnych, czy sporządzania umów w obrocie gospodarczym. Kancelaria prowadzi m.in. projekt dofinansowany ze środków unijnych pn. „Zamówienia Publiczne w twojej firmie!”. Projekt skierowany jest do 464 przedsiębiorstw i ich pracowników z terenu 4 województw: dolnośląskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego i zakłada udzielenie wsparcia szkoleniowego oraz  doradczego z zakresu prawa zamówień publicznych.

Od kwietnia 2017 roku kancelaria we współpracy z Wolters Kluwer Polska SA prowadzi krajowy punkt konsultacyjny w zakresie prawa zamówień (dla użytkowników modułu „LEX Zamówienia Publiczne”).

Proponowany zakres usług:

 • pomoc w sporządzeniu ofert wraz wymaganymi dokumentami (w tym JEDZ);
 • weryfikacja ofert konkurencyjnych oraz proponowanie możliwych działań (w tym zastosowania środków ochrony prawnej) w przypadku wykonawców naruszających przepisy prawa zamówień publicznych lub dopuszczających się w postępowaniu o udzielenie zamówienia czynów nieuczciwej konkurencji;
 • analiza warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert oraz stosowanie odpowiednich środków w przypadku naruszenia w tym zakresie ze strony zamawiających;
 • reprezentowanie Klienta przed zamawiającym, jak również przed Krajową Izbą Odwoławczą;
 • opiniowanie decyzji podejmowanych przez zamawiających w toku postępowania o udzielenie zamówienia;
 • pomoc w przygotowaniu wyjaśnień rażąco niskiej ceny;
 • doradztwo w zakresie zagranicznych zamówień publicznych.

Szukasz porady prawnej?

Zapraszamy do kontaktu!
Kredyty frankowe - Waloryzacja - Prawo zamówień publicznych - Zamówienia międzynarodowe - Projekty unijne

  Sprawdź też artykuły...

  10.05.2024

  Dni Otwarte Funduszy Europejskich!

  Za nami „Dni Otwarte Funduszy Europejskich”! Mieliśmy okazję porozmawiać z beneficjentami o nowym projekcie „Przedsiębiorcy kompetentni w GOZ”! GOZ to koncepcja gospodarcza, w której produkty, materiały oraz surowce powinny pozostawać...
  9.05.2024

  Zaproszenie na webinarium Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju

  W imieniu Wielkopolskiej Grupy Prawniczej serdecznie zapraszamy do zapisów i działu w udziału w webinarium organizowanym przez naszego wieloletniego partnera – Wielkopolski Fundusz Rozwoju. Już w najbliższy wtorek 14 maja...