3.08.2023

TSUE w stronę frankowiczów

TSUE w stronę FRANKOWICZÓW – umowa kredytowa częściowo na cel konsumencki, a częściowo związany z prowadzoną działalnością również z ochroną konsumencką

Szerokie Rozumienie Definicji Konsumenta” na Korzyść Kredytobiorców

8 czerwca 2023 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-570/21 w której kredytobiorczyni zarówno w chwili składania wniosku o kredyt, jak i w momencie podpisywania samej umowy, prowadziła działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, a jej mąż współkredytobiorca, nie był przedsiębiorcą – był zatrudniony na umowę o pracę, odpowiedział na pytania prejudycjalne sądu krajowego związane z tzw. mieszanym charakterem tej umowy, czyli umowy, której cele mogły być zarówno gospodarcze jak i konsumenckie. Do tej pory pozwane banki robiły wszystko, by zakwestionować prawo kredytobiorców do korzystania ze statusu konsumenta dążąc w ten sposób do oddalenia powództwa przez sąd. Wystarczyło, że kredyt był wydatkowany nawet w niewielkim stopniu na działalność gospodarczą. Od teraz Banki nie będą już mogły podważać statusu konsumenta w sprawach w których kredytobiorcy, choćby w minimalnym stopniu postanowiły wydatkować swój kredyt w sposób pozostający w związku z prowadzoną firmą czy inną działalnością zarobkową.

Trybunał w swoim orzeczeniu przedstawił bardzo szeroki zakres pojęcia „konsumenta”. Część środków z udzielonego kredytu, które kredytobiorcy przeznaczyli na działalność gospodarczą i zawodową nie powoduje utraty uprawnień konsumenckich do domagania się ustalenia nieważności umowy kredytowej. Dzięki temu kolejni kredytobiorcy mają możliwości dochodzenia swoich praw przed sądem. Natomiast by kredytobiorcy mogli w takim przypadku skorzystać z ochrony konsumenckiej wynikającej z dyrektywy 93/13/EWG, cel poza konsumencki nie może być w umowie dominujący.

Ponadto 15 czerwca 2023 r. TSUE wydał kolejne dwa korzystne wyroki w sprawach frankowych. Zgodnie z treścią pierwszego wyroku, banki nie mogą żądać od konsumentów wynagrodzenia za korzystanie z udostępnionego kapitału. Natomiast drugi wyrok przewiduje, że sądy nie powinny odmawiać zawieszenia rat na czas trwania postepowania o ustalenie unieważnienia umowy od dnia wytoczenia powództwa.

Podsumowanie

Korzystne rozstrzygnięcia sądów zachęcają kredytobiorców do składania pozwów. Sprawy frankowe są nadal aktualne, a sprzyjający konsumentom Trybunał wyjaśnił wszelkie wątpliwości. W tak korzystnym momencie pozostaje ruszyć do sądu i uzyskać unieważnienie swojej wadliwej umowy z jednoczesnym żądaniem zwrotu nienależnie pobranych przez bank środków.

Wyroki te potwierdzają utrzymanie prokonsumenckiej wykładni dyrektywy 93/13 w orzeczeniach TSUE.

Autor: Patrycja Kulasińska

Autor artykułu:

WGP

Szukasz porady prawnej?

Zapraszamy do kontaktu!
Kredyty frankowe - Waloryzacja - Prawo zamówień publicznych - Zamówienia międzynarodowe - Projekty unijne