14.05.2023

Zakończenie projektu „Zagraniczne zamówienia publiczne w Twojej firmie!”

Dzisiaj dzielmy się z Państwem podsumowaniem jednego z największych wyzwań jakie udało nam się ostatnio z sukcesem zakończyć. Z dniem 14 maja 2023 r. po 58 miesiącach (prawie 5 lat) zakończyliśmy realizację projektu „Zagraniczne zamówienia publiczne w Twojej firmie!”.

W ramach tego projektu:

 • przeprowadziliśmy 1908 godzin doradztwa dla 62 firm,
 • przeprowadziliśmy 20 szkoleń z 42 rynków zagranicznych zamówień publicznych. Dwa pierwsze szkolenia odbyły się stacjonarnie, kolejne już zdalnie,
 • przeszkoliliśmy ponad 250 mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z całej Polski,
 • w szkoleniach uczestniczyło łącznie 320 osób,
 • osiągnęliśmy wszystkie wskaźniki projektowe na poziomie 100% i więcej!
 • w ramach projektu braliśmy udział w konferencji ONZ w Nowym Jorku, na której reprezentował nas Mecenas Paweł Sendrowski,
 • przygotowaliśmy 57 raportów dotyczących analizy rynku międzynarodowych zamówień publicznych oraz zamówień publicznych organizacji międzynarodowych pod kątem możliwości udziału polskich przedsiębiorstw sektora MMSP.

Projekt ten był świetną okazją do pokazania polskim przedsiębiorcom możliwości ekspansji na dodatkowe rynki i poszerzenia swojego portfolio o ciekawe międzynarodowe współprace. Wierzymy, że projekty takie jak te, realizowane wespół z Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przybliżają do jeszcze większej integracji unijnej, a także pozwalają polskim przedsiębiorcom stać się jeszcze bardziej konkurencyjnymi na arenie międzynarodowej.

Poniżej przykładowe rynki zagranicznych zamówień publicznych, z których prowadziliśmy szkolenia:

 • ONZ
 • NATO
 • USA
 • WIELKA BRYTANIA
 • NIEMCY
 • FRANCJA
 • AUSTRIA
 • BELGIA
 • HOLANDIA
 • LUKSEMBURG
 • NORWEGIA
 • SZWECJA
 • FINLANDIA
 • DANIA
 • CZECHY
 • HISZPANIA
 • PORTUGALIA
 • CHINY
 • WIETNAM

Jednocześnie projekt ten jest szansą, aby pokazać jak bardzo rozumiemy potrzeby naszych klientów będących beneficjentami środków unijnych, ponieważ tak jak nasi klienci my również musieliśmy odpowiadać na zmieniające się potrzeby wynikające z jego realizacji. Projekt był bowiem przez nas przeprowadzany w czasach pandemii, w tym również na samym jej początku, gdy nie istniało wiele aktualnych rozwiązań prawnych, dostosowujących realizację projektów do realiów epidemicznych. Mimo tego udało nam się go doprowadzić do końca a w międzyczasie:

 • prowadziliśmy monitoring udziału przedsiębiorców objętych projektem w zagranicznym rynku zamówień publicznych,
 • przeszliśmy pozytywnie kontrolę projektu,
 • byliśmy w ciągłym kontakcie ze wszystkimi uczestnikami projektu.

Gratulujemy i dziękujemy wszystkim zaangażowanym w projekt!

Szukasz porady prawnej?

Zapraszamy do kontaktu!
Kredyty frankowe - Waloryzacja - Prawo zamówień publicznych - Zamówienia międzynarodowe - Projekty unijne

  Sprawdź też artykuły...

  12.07.2024

  Zasady wyboru wykonawców w perspektywie finansowej 2021- 2027 na podstawie Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na...

  Opracowanie stanowi kontynuację artykułu Zasady wyboru wykonawców w perspektywie finansowej 2021 – 2027 na podstawie Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021 – 2027 – część I. Wytyczne doprecyzowały kwestię...
  9.07.2024

  Zasady wyboru wykonawców w perspektywie finansowej 2021 – 2027 na podstawie Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków...

  Z dniem 25 listopada 2022 roku weszły w życie wydane na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych...