29.08.2023

Zamówienia NATO są na wyciagnięcie ręki!

W ciągu ostatniego roku ze względu na inwazję Federacji Rosyjskiej na Ukrainę cały świat na nowo zaczął odkrywać organizację międzynarodowe zajmujące się bezpieczeństwem i obronnością. Dodatkowo temat ten jest tym bardziej ważki i nośny w naszym kraju ze względu na ostatnie zdarzenia za naszą wschodnią granicą. Choć jest to wątek niezwykle ciekawy, każdy z nas życzyłby sobie, aby powód do zainteresowania się nim był dużo mniej tragiczny. Niemniej zauważyć należy, że właśnie w tych czasach organizacje takie jak NATO będą zmuszone do prężnego działania a co za tym idzie – będą musiały przystąpić do znaczących zakupów.

A rynek zamówień udzielanych przez organizację międzynarodowe jest olbrzymi, aczkolwiek wśród polskich przedsiębiorców mało znany. Jest to niższa, którą jednak polski biznes może jak najbardziej zagospodarować, gdyż nie trzeba być potęgą branży militarnej, aby działać na rzecz organizacji takich jak NATO. Zamówienia udzielane przez Organizację Traktatu Północnoatlantyckiego dotyczą wielu sfer pozamilitarnych i Sojusz stawiając na rozwój, modernizację czy poszerzenie swojej działalności, wie, że konieczne jest dokonywanie zakupów w przeróżnych branżach, niekoniecznie związanych z wojskowością. Dzisiaj NATO udziela zamówień za pośrednictwem wielu swoich jednostek takich jak:

  • NATO Support and Procurement Agency (NSPA)
  • NATO Communications and Information Agency (NCI)
  • Kwatera Głowna NATO w Brukseli
  • Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (ZIOTP)
  • poszczególne bazy wojskowe

Zależnie od tego jaka jednostka organizuje przetarg możemy do czynienia z zapotrzebowaniem na inny przedmiot zamówienia, a przekrój branż obsługujących NATO jest olbrzymi i obejmuje między innymi: usługi w zakresie ochrony środowiska, efektywności energetycznej oraz zarzadzania danymi, wykonanie obiektów kontenerowych i obiektów budowlanych z przeznaczeniem militarnym, realizacji usług w bazach wojskowych, leasing nieruchomości, gastronomii i dostaw żywności, realizacji prac inżynierskich i doradczych, transportu i medycyny, czy też zakup technologii i systemów informatycznych a także szkolenia i techniczne wsparcia w tym zakresie.

Pewną zachętą powinno być to, że obecnie polski przedsiębiorca nie ma żadnych barier w konkurowaniu o zamówienia udzielane przez NATO i może stosunkowo prosto stać się wykonawcą dla takiej organizacji. Polska jako członek Traktatu jest bowiem stale włączona w system zakupowy NATO, który prowadzi ogłoszenia i procedury zakupowe za pośrednictwem polskich organów.

W Polsce procedura zamówień realizowana jest przez Stałe Przedstawicielstwo RP przy NATO wespół z Ministerstwem Rozwoju i Technologii. Za każdym razem, kiedy NATO planuje jakiś zakup przesyła informację do stosownych przedstawicielstw a te do organów odpowiedzialnych za procedurę przetargową w państwach członkowskich. Informacje o aktualnych przetargach polscy przedsiębiorcy mogą znaleźć na odpowiedniej stronie MRiT:https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/przetargi-nato-ogloszenia

Warto śledzić ten wątek jako wykonawca, gdyż rynek zamówień organizacji międzynarodowych jest dla polskich wykonawców wciąż ziemią niewystarczająco zbadaną. W kontekście kurczącego się portfela zamówień publicznych w Polsce wyjście na rynek międzynarodowy, czy to zamówień innych krajów członkowskich UE, czy to organizacji takich NATO czy ONZ może być dobrą okazją do dalszej ekspansji. I nie ma czego się bać. Jako polscy wykonawcy jesteśmy coraz bardziej konkurencyjni, coraz szerzej znani i poważani na arenie międzynarodowej, o czym świadczy stale powiększający się udział polskich przedsiębiorców w zamówieniach międzynarodowych. Jednak wciąż nie gospodarujemy tego obszaru na miarę naszego potencjału. Nie pozostaje nam więc nic innego jak dalsze dążenie do zwiększenia swojej roli na rynku międzynarodowym również jako kraj profesjonalnych kontrahentów.

Autor: Jędrzej Lutomski – radca prawny

Autor artykułu:

Jędrzej Lutomski

Szukasz porady prawnej?

Zapraszamy do kontaktu!
Kredyty frankowe - Waloryzacja - Prawo zamówień publicznych - Zamówienia międzynarodowe - Projekty unijne