30.05.2017

Procesy

Wielkopolska Grupa Prawnicza jest jedną z wiodących kancelarii radców prawnych na rynku wielkopolskim. Potrzeby naszych klientów z zakresu różnych obszarów prawa wiązały się z koniecznością utworzenia działu wyspecjalizowanego w prowadzeniu sporów sądowych w postępowaniach cywilnych.

Powierzone nam sprawy są prowadzone przez prawników posiadających bogate doświadczenie w reprezentowaniu klientów przed sądami wszystkich instancji. Prawników specjalizujących się w tego typu postępowaniach, poświęcających przede wszystkim czas na doskonalenie tego elementu rzemiosła prawniczego. Dzięki temu możemy zagwarantować indywidualne podejście do każdej sprawy, stosowanie nieszablonowych rozwiązań merytorycznych oraz profesjonalizm wykwalifikowanego zespołu co pozwala na jak najbardziej efektywny dobór strategii procesowej oraz profesjonalną reprezentacje na każdym etapie postępowania polubownego, sądowego i egzekucyjnego.

Zaowocowało to w ostatnich latach licznymi sukcesami w sporach m. in. przeciwko Lotnisku Ławica w Poznaniu, Lotnisku Okęcie w Warszawie, ubezpieczycielom, bankom udzielającym kredytów denominowanych i indeksowanych w walucie obcej, podmiotom gospodarczym w związku z realizacją umów z różnych obszarów działalności gospodarczej czy też nierzetelnym dłużnikom.

Do najważniejszych rodzajów spraw, którymi zajmuję się dział procesowy należą w szczególności:

– Zarządzanie należnościami

Wielkopolska Grupa Prawnicza obsługuje w tym zakresie podmioty na terenie całego kraju. Zajmuje się wierzytelnościami różnego rodzaju i o różnej wielkości. Dbamy o interesy naszych klientów w zakresie egzekucji długów, zabezpieczania ich wierzytelności oraz przywracania płynności finansowej. Rynek usług odzyskiwania wierzytelności podzielony został pomiędzy kancelarie prawne zajmujące się prowadzeniem postępowań sądowych i egzekucyjnych oraz firmy windykacyjne zajmujące się negocjacjami z dłużnikami, ustalaniem majątku dłużników, prowadzeniem tzw. windykacji miękkiej. Wielkopolska Grupa Prawnicza łączy wszystkie te obszary. Działa aktywnie w postępowaniu sądowym, ale również reprezentujemy naszych klientów przed sądem, komornikiem i innymi organami. Oprócz standardowych działań z zakresu windykacji oferujemy wiele działań dodatkowych, w tym m. in.:

 • odzyskiwanie należności w drodze windykacji polubownej m.in. poprzez mediacje, negocjacje, etc.;
 • kierowanie i prowadzenie sprawy na drodze postępowania sądowego, egzekucyjnego wykorzystaniem procedury Europejskiego Nakazu Zapłaty;
 • aktywne wspieranie egzekucji w kraju oraz poza granicami;
 • inspekcje terenowe w siedzibie kontrahenta lub dłużnika;
 • przygotowywanie raportów z prowadzonych działań windykacyjnych;
 • przeprowadzenie postępowania zabezpieczającego w celu wymuszenia realizacji wierzytelności;
 • ustanawianie zarządu przymusowego nad przedsiębiorstwem dłużnika;
 • dochodzenie zryczałtowanej kwoty odzyskiwania należności w wysokości co najmniej 40 euro oraz kwoty kosztów przekraczających 40 euro;
 • obsługi prawnej i reprezentacji w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych dla przedsiębiorców oraz konsumentów;
 • składanie skarg na przewlekłość postępowań.

Ponadto doradzamy klientom, jak możliwie skutecznie zabezpieczyć swoje należności, unikając przy tym powstania zadłużenia i zatoru finansowego. Doświadczenie naszych pracowników oparte na stosowaniu narzędzi, bazujących na elementach prawa, psychologii i socjologii oraz mediacji, jako alternatywnej metodzie rozwiązywania sporów, pozwoliło na wypracowanie przez nasz zespół szybkich i sprawnych metod windykacji. Stale poszerzamy zakres usług, szkolimy pracowników, znajdujemy nowe, efektywne metody odzyskiwania należności.

– Procesy z zakresu ochrony konsumentów

Jako jedni z pierwszych w Poznaniu, albowiem już od 2017 r. prowadzimy szereg postępowań przeciwko bankom, udzielającym tzw. ?kredytów frankowych?. Dzięki nowoczesnemu podejściu, pracy w wyspecjalizowanych zespołach i know-how jako jednej z nielicznych kancelarii udało się już prawomocnie odzyskać część środków zapłaconych przez klienta nierzetelnemu bankowi. Ponadto, dla klientów posiadających „kredyty frankowe” uzyskujemy zabezpieczenie powództwa, które pozwoliło kredytobiorcom zaprzestać spłaty kolejnych rat kredytu już od momentu złożenia pozwu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

Zajmujemy się kompleksową obsługą w zakresie roszczeń frankowych od analizy dokumentów i sytuacji klienta po przygotowanie wniosku o wydanie zaświadczenia o kredycie, wezwania do zapłaty i prowadzenia sprawy na etapie postępowania sądowego aż do jej prawomocnego zakończenia.

Kancelaria ma na swoim koncie również sukcesy w sporach z ubezpieczycielami, a także w sprawach z tytułów niedozwolonych wzorców umów, reklamacji i gwarancji.

– Procesy z zakresu postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego

Kancelaria dzięki posiadaniu w swoim składzie osób z uprawnieniami doradcy restrukturyzacyjnego posiada również doświadczenie w sprawach dotyczących procesu upadłości gospodarczej, postępowań restrukturyzacyjnych, jak też zakresu upadłości konsumenckiej, mającej na celu całkowite lub częściowe oddłużenie osoby fizycznej, nieprowadzącej działalności gospodarczej. Przeprowadzamy naszych klientów przez cały proces dotyczący ogłoszenia upadłości, począwszy od skompletowania odpowiedniej dokumentacji, sporządzenia wniosku w przedmiocie ogłoszenia upadłości konsumenckiej, po reprezentację przed sądem właściwym, do ogłoszenia upadłości konsumenckiej.

Dzieląc się swoją wiedzą oraz doświadczeniem prawnicy Wielkopolskiej Grupy Prawniczej prowadzą bloga poświęconego tematyce zarządzania wierzytelnościami, restrukturyzacji, prawa upadłościowego i egzekucją należności www.financelaw.pl. Kancelaria prowadzi również szkolenia dla pracowników naszych klientów oraz klientów zewnętrznych z zakresu zarządzania wierzytelnościami (w tym zarządzania wierzytelnościami przez uczelnie wyższe), prawa upadłościowego czy też procesu sądowego.

Naszych klientów reprezentują wyłącznie profesjonalni pełnomocnicy-radcowie prawni. Przez cały czas procesu, każdy z klientów ma swojego opiekuna, do którego może się zwrócić w razie potrzeby o wyjaśnienia lub udzielenie porady. W naszych działaniach przez cały czas kierujemy się zasadami wykonywania zawodu radcy prawnego jak też obowiązującego nas kodeksu etyki. Kancelaria posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej obejmujące postępowania procesowe co gwarantuje naszym klientom bezpieczeństwo i pewność profesjonalizmu usług. Dzięki temu już od kilkunastu lat skutecznie reprezentujemy swoich klientów przed sądami całego kraju.

Szukasz porady prawnej?

Zapraszamy do kontaktu!
Kredyty frankowe - Waloryzacja - Prawo zamówień publicznych - Zamówienia międzynarodowe - Projekty unijne

  Sprawdź też artykuły...

  10.05.2024

  Dni Otwarte Funduszy Europejskich!

  Za nami „Dni Otwarte Funduszy Europejskich”! Mieliśmy okazję porozmawiać z beneficjentami o nowym projekcie „Przedsiębiorcy kompetentni w GOZ”! GOZ to koncepcja gospodarcza, w której produkty, materiały oraz surowce powinny pozostawać...
  9.05.2024

  Zaproszenie na webinarium Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju

  W imieniu Wielkopolskiej Grupy Prawniczej serdecznie zapraszamy do zapisów i działu w udziału w webinarium organizowanym przez naszego wieloletniego partnera – Wielkopolski Fundusz Rozwoju. Już w najbliższy wtorek 14 maja...