19.05.2023

Zgłoszenie wierzytelności spółki cywilnej w postępowaniu upadłościowym-PORADNIK

Wprowadzenie z dniem 1 grudnia 2021 roku obowiązku wnoszenia pism oraz wniosków w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych poprzez system Krajowego Rejestru Zadłużonych (w skrócie KRZ) miało na celu ułatwienie i przyspieszenie prowadzonych postępowań. Gotowe formularze online dostosowujące się do danej sprawy, automatyczne wykrywanie braków w pismach – te funkcje miały tworzyć przewagę nad poprzednim tradycyjnym systemem opierającym się na papierowych wnioskach. Czy wszystko działa tak jak powinno? Na omówionym poniżej przykładzie zgłoszenia wierzytelności przez spółkę cywilną możemy śmiało stwierdzić, że nie do końca.

Problem

Dotychczas, gdy wspólnicy spółki cywilnej otrzymywali informację o upadłości dłużnika, mogli za pomocą gotowego formularza dostępnego na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości zgłosić swoją wierzytelność, wskazując firmę oraz dane wspólników w jednym dokumencie. Aktualnie, ku zaskoczeniu bardzo wielu osób – jest to niemożliwe. A przynajmniej nie jest to możliwe w ramach rozwiązań zaproponowanych przez twórców systemu KRZ.

Po zalogowaniu do systemu oraz otwarciu formularza służącego do zgłoszenia wierzytelności, naszym oczom ukazuje się oznaczona cyfrą III rubryka „Oznaczenie podmiotów postępowania”. Następnie, po kliknięciu w przycisk ?Wprowadź dane? obok Danych wierzyciela otworzy się nowe okno do wypełnienia.
Na tym etapie pojawia się niestety omawiany problem.

System nie przewiduje formy spółki cywilnej, zaś zgłoszenie wszystkich wspólników w jednym formularzu jest niemożliwe z powodu braku odpowiedniej opcji w systemie. Również osobne zgłoszenie wierzytelności przez każdego ze wspólników nie będzie skuteczne – Syndyk otrzyma wtedy wielokrotność jednej wierzytelności, której nie będzie mógł w dalszym postępowaniu scalić w jedną, zaś suma wierzytelności będzie błędna.

Co należy zrobić?

Istnieje sposób na skuteczne zgłoszenie wierzytelności spółki cywilnej ? polega ono na skorzystaniu z dostępnych w systemie opcji. Pierwszym krokiem jest w momencie wyboru rodzaju wierzyciela kliknięcie w opcję: „Wierzyciel to: podmiot niebędący osobą fizyczną”. Następnie pojawią się odpowiednie okienka zatytułowane „Oznaczenie wierzyciela”. Kolejno uzupełniamy rubryki w następujący sposób:

 1. „Numer KRS” – klikamy brak numeru KRS
 2. „Inne dane umożliwiające identyfikację w przypadku braku numeru KRS” ? wybieramy „Inny identyfikator”
 3. „Państwo nadania” – wybieramy Polskę
 4. Typ lokalnego identyfikatora w danym kraju – wpisujemy literki NI (niestety cały skrót NIP się nie mieści z powodu ograniczenia systemu do dwóch znaków).
 5. Numer identyfikacji – wpisujemy numer NIP spółki cywilnej
 6. „Opis innych danych identyfikujących uczestnika postępowania” – wpisujemy informację dla syndyka o treści „SPÓŁKA CYWILNA. NUMER IDENTYFIKACJI TO NUMER NIP SPÓŁKI” lub podobnej.
 7. „Nazwa” – wpisujemy pełną nazwę spółki cywilnej wraz z danymi wspólników (!)
 8. Numer identyfikacji podatkowej (NIP) – powtórnie wpisujemy NIP

Pozostałe dane zgłoszenia wierzytelności uzupełniamy standardowo, zgodnie z poleceniami w danych zakładkach.

Powyższy sposób zgłoszenia wierzytelności spółki cywilnej w postępowaniu upadłościowym powstał po konsultacjach z Syndykiem, zaś zgłoszona w ten sposób wierzytelność została zatwierdzona w dalszym postępowaniu. Niniejszy sposób należy traktować, jako rozwiązanie tymczasowe, do momentu wprowadzenia odpowiedniej opcji w ramach samego systemu KRZ.

Autor: Mikołaj Grześkowiak

Szukasz porady prawnej?

Zapraszamy do kontaktu!
Kredyty frankowe - Waloryzacja - Prawo zamówień publicznych - Zamówienia międzynarodowe - Projekty unijne

  Sprawdź też artykuły...

  10.05.2024

  Dni Otwarte Funduszy Europejskich!

  Za nami „Dni Otwarte Funduszy Europejskich”! Mieliśmy okazję porozmawiać z beneficjentami o nowym projekcie „Przedsiębiorcy kompetentni w GOZ”! GOZ to koncepcja gospodarcza, w której produkty, materiały oraz surowce powinny pozostawać...
  9.05.2024

  Zaproszenie na webinarium Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju

  W imieniu Wielkopolskiej Grupy Prawniczej serdecznie zapraszamy do zapisów i działu w udziału w webinarium organizowanym przez naszego wieloletniego partnera – Wielkopolski Fundusz Rozwoju. Już w najbliższy wtorek 14 maja...