Radca prawny do zespołu obsługi jednostek publicznych i przedsiębiorców

Wielkopolska Grupa Prawnicza Kozłowski, Maźwa, Sendrowski i Wspólnicy sp.k. poszukuje osoby na stanowisko:

RADCA PRAWNY do zespołu obsługi jednostek publicznych i przedsiębiorców

Zakres obowiązków:

 • bieżąca obsługa przedsiębiorców oraz jednostek publicznych, w szczególności w zakresie tworzenia, weryfikacji i nadzoru nad realizacją umów ze szczególnym uwzględnieniem umów w sprawie zamówień publicznych zawieranych w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych oraz dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej
 • weryfikacja poprawności prowadzenia postępowania zakupowego w oparciu o zasadę konkurencyjności
 • reprezentacja klientów w sporach cywilnych, pracowniczych i gospodarczych zarówno na etapie przedsądowym jak i sądowym
 • przygotowanie opinii prawnych, udzielanie odpowiedzi na zapytania prawne
 • współpraca w tworzeniu wewnętrznych procedur
 • koordynacja i opieka nad wewnętrznymi szkoleniami prawnymi

Wymagania:

 • co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy jako radca prawny w charakterze prawnika in-house lub w kancelarii (uprawnienie do wykonywania zawodu radcy prawnego)
 • doświadczenie w zakresie realizacji umów w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych oraz zasadę konkurencyjności
 • kreatywność, postawa otwartości na nową wiedzę, komunikatywność
 • umiejętność rozwiązywania problemów
 • dobra znajomość oprogramowania pakietu MS Office oraz oprogramowania prawniczego
 • znajomość problematyki RODO będzie dodatkowym atutem

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub b2b;
 • możliwość rozwoju i poszerzenia doświadczenia zawodowego;
 • przyjazne środowisko pracy;
 • możliwość pracy zdalnej;
 • niezbędne narzędzia pracy do wykonywania powierzonych zadań;
 • udział w budowaniu i rozwoju kancelarii oraz własnego zespołu;
 • owoce, pakiet prywatnej opieki medycznej, system premiowania oparty o realizację celów;
 • cykliczny system oceny pracy i informację zwrotną.

Zainteresowaliśmy Cię?

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji (CV wraz z listem motywacyjnym) na adres e-mail: biuro@wgpr.pl

Uprzejmie prosimy o zamieszczenie w przesłanych plikach następującej klauzuli:

Działając na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. ? dalej jako RODO, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych znajdujących się w dokumentach aplikacyjnych, a w szczególności w CV i liście motywacyjnym, przez Wielkopolską Grupę Prawniczą Kozłowski, Maźwa, Sendrowski i Wspólnicy sp.k. w celu:

 • przeprowadzenia procesu rekrutacji na w/w stanowisko
 • przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacji z wykorzystaniem moich danych osobowych zawartych w przekazanych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych
 • nawiązania współpracy w oparciu o umowę pracę lub w oparciu o umowę o świadczenie usług.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO Wielkopolska Grupa Prawnicza Kozłowski, Maźwa, Sendrowski i Wspólnicy sp.k. informuje kandydatów o tym, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wielkopolska Grupa Prawnicza Kozłowski, Maźwa, Sendrowski i Wspólnicy sp.k., ul. Grudzieniec 64, 60-601 Poznań, biuro@wgpr.pl, + 48 (61) 850 12 33.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach rekrutacyjnych, a także w celu zawarcia umowy współpracy w oparciu o umowę o pracę lub umowę o świadczenie usług na podstawie:
 • w przypadku rekrutacji na stanowisko w/w art. 6 ust. 1 lit. c RODO (art. 221 Kodeksu pracy) i art. 6 ust. 1 lit.
  a RODO (zgoda) w przypadku chęci pozostawienia przez 2 lata aplikacji kandydatów na kolejne rekrutacje oraz w przypadku rekrutacji na w/w stanowisko i zawarcia umowy o świadczenie usług
 • w przypadku rekrutacji na pozostałe stanowiska art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) i art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia umowy)
 1. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom.
 2. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu ukończenia rekrutacji lub w przypadku chęci pozostawienia aplikacji na kolejne rekrutacje, przez kolejne 2 lata.
 4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 6. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolna, ale niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji.
 7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.