Stacjonarna konferencja dla beneficjentów

"Praktyczne aspekty realizacji projektów unijnych w nowej perspektywie finansowej"

Zarejestruj się

28 listopada 2023 r., godz. 9:00
Budynek UAM, Collegium luridicum Novum, Poznań, Al. Niepodległości 53

Udział w konferencji jest bezpłatny, decyduje kolejność zgłoszeń

Prof. Katarzyna Kokocińska
Prof. UAM dr hab Katarzyna Kokocińska
mec. Karolina Kulińska
Michał Spiczak-Brzeziński
Michał Spiczak-Brzeziński
Maciej Fliger
Maciej Fliger
Mateusz Szulc
Mateusz Szulc
Jakub Paduch
mec. Jakub Paduch
Adrian Pieńkowski
Adrian Pieńkowski
mec. Jędrzej Lutomski
Marcin Gniadek
Andrzej Radowski
mec. Ewa Walkowiak
Maurycy Maślankowski

Organizatorzy:

Partnerzy:

PROGRAM

8:30 – 9:00
Rejestracja uczestników, powitalna kawa
9:00 – 9:15
Przywitanie:
Prof. UAM dr hab. Tomasz Nieborak – dziekan WPIA UAM
Mec. Paweł Sendrowski – Wielkopolska Grupa Prawnicza
Dyr. Maciej Fliger – Biuro Regionalne PARP w Poznaniu
Założenia prawne i praktyczne nowej perspektywy finansowej
9:15 - 9:35
"Problemy konstytucyjne stosowania regulacji prawnych w obszarze wsparcia beneficjentów środkami z budżetu unijnego"
(Katarzyna Kokocińska, prof. UAM, prodziekan ds. współpracy z otoczeniem WPIA UAM, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)
9:35 - 10:05
"Zmiany w udzielaniu zamówień w projektach w nowej perspektywie finansowej 2021-2027"
(mec. Karolina Kulińska, Wielkopolska Grupa Prawnicza)
10:05 - 10:35
"Środki unijne na wsparcie inwestycji technologicznych w przedsiębiorstwach – praktyczne aspekty (nabory, terminy, warunki finansowe)"
(Michał Spiczak-Brzeziński, SENSE Consulting)
10:35 – 10:50
Przerwa kawowa
Możliwości pozyskania dofinansowania w ramach perspektywy 2021-2027
10:50 – 11:20
"Oferta i nabory Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Słowa klucze w Ścieżce Smart: innowacje, zazielenienie, dostępność, badania i rozwój."
(Maciej Fliger, Dyrektor Biura Regionalnego PARP w Poznaniu)
11:20 – 11:35
"Co nowego czeka beneficjentów w ramach nowej perspektywy finansowej?"
(Mateusz Szulc – Główny Ekspert w Zespole Relacji z Partnerami w Departamencie Programów Europejskich, Bank Gospodarstwa Krajowego)
11:35 – 12:05
"Preferencyjna oferta finansowa dla przedsiębiorstw i podmiotów publicznych"
(mec. Jakub Paduch, Ekspert ds. zrównoważonego rozwoju - Wielkopolski Fundusz Rozwoju)
12:05 – 12:35
"Instrumenty Finansowe UE dla przedsiębiorców - aktualna oferta i rekomendacje praktyczne."
(Adrian Pieńkowski, Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej)
12:35 – 13:05
Przerwa lunchowa
Korekty finansowe oraz realizacja umowy w projekcie
13:05 – 13:25
"Realizacja umów w ramach zasady konkurencyjności według Wytycznych dotyczących kwalifikowalności 2021-2027 – klauzule rewizyjne i zmiany umowy."
(mec. Jędrzej Lutomski, Radca prawny, Wielkopolska Grupa Prawnicza)
13:25 – 14:00
"Dobre praktyki przy realizacji projektów finansowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego."
(Andrzej Radowski - Menedżer Zespołu Rozliczania Projektów, Biuro Instytucji Pośredniczącej, Departament Programów Europejskich,
Marcin Gniadek - ekspert ds. kontroli w Biurze Kontroli Stron Trzecich,
Bank Gospodarstwa Krajowego)
14:00 – 15:00
"Jak uniknąć nałożenia korekty finansowej? Najczęstsze błędy popełniane przez beneficjentów w postępowaniach dofinansowanych ze środków zewnętrznych."
(Maurycy Maślankowski, Specjalista ds. zamówień publicznych,
mec. Ewa Walkowiak, Kierownik działu zamówień publicznych i wydatkowania środków unijnych,
Wielkopolska Grupa Prawnicza)
15:00 - 15:05
Zakończenie konferencji

PRELEGENCI

Maciej Fliger

Dyrektor Biura Regionalnego PARP.

Zobacz więcej

Maciej Fliger

Dyrektor Biura Regionalnego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Absolwent marketingu i zarządzania oraz dziennikarstwa i komunikacji społecznej. Doświadczony samorządowiec i PR-owiec. Zajmował się komunikowaniem projektów realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Szamotułach i dużą spółkę giełdową. Jako dziennikarz napisał wiele artykułów poświęconych firmom z terenu Aglomeracji Poznańskiej.

Zamknij okno

Prof. UAM dr hab Katarzyna Kokocińska

Doktor habilitowana nauk prawnych, profesor UAM w Poznaniu...

Zobacz więcej

Prof. UAM dr hab Katarzyna Kokocińska

Doktor habilitowana nauk prawnych, profesor UAM w Poznaniu, Prodziekan ds. rozwoju i współpracy z otoczeniem na WPiA UAM w Poznaniu, radca prawny, specjalistka z zakresu publicznego prawa gospodarczego, autorka kilkudziesięciu publikacji obejmujących prawne zagadnienia strategicznego programowania rozwoju, polityki gospodarczej państwa, pomocy publicznej i funduszy unijnych oraz prawnych aspektów stosowania nowoczesnych technologii w zarządzaniu publicznym, w tym w ochronie zdrowia.

Zamknij okno
Michał Spiczak-Brzeziński

Michał Spiczak-Brzeziński

Dyrektor Działu Dotacji SENSE consulting. Przedsiębiorca, menedżer, ekspert funduszy europejskich

Zobacz więcej
Michał Spiczak-Brzeziński

Michał Spiczak-Brzeziński

Dyrektor Działu Dotacji SENSE consulting (senseconsulting.pl
Przedsiębiorca, menedżer, ekspert funduszy europejskich oraz zewnętrznych źródeł finansowania. Od 15 lat doradza przedsiębiorstwom oraz instytucjom w skutecznym pozyskiwaniu środków na rozwój.
Tworzy projekty badawczo-rozwojowe, inwestycyjne na infrastrukturę, cyfryzacją i automatyzację, poprawę efektywności energetycznej oraz internacjonalizację. Pozyskał dotacje dla projektów o wartości przekraczającej miliard złotych. Jego zespół obsługuje obecnie niemal 700 firm z całego kraju, a także podmioty z sektora publicznego, zdrowia oraz edukacji i szkolnictwa.

Zamknij okno

Mateusz Szulc

Główny Ekspert w Zespole Relacji z Partnerami w Departamencie Programów Europejskich

Zobacz więcej

Mateusz Szulc

Główny Ekspert w Zespole Relacji z Partnerami w Departamencie Programów Europejskich, Bank Gospodarstwa Krajowego. Od 2014 r. zaangażowany we wdrażanie Funduszy Europejskich przez BGK.

Zamknij okno

Adrian Pieńkowski

Finansista, ekspert w Krajowym Punkcie Kontaktowym ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej...

Zobacz więcej

Adrian Pieńkowski

Finansista, ekspert w Krajowym Punkcie Kontaktowym ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej w zakresie ułatwiania przedsiębiorcom i instytucjom finansowym dostępu do preferencyjnego finansowania, oferowanemu dzięki wsparciu Unii Europejskiej. Koordynator w Zespole Programów Publicznych i Środowisk Gospodarczych w Związku Banków Polskich, gdzie reprezentuje ZBP oraz koordynuje działania zespołów międzybankowych.

Zamknij okno

mec. Jakub Paduch

Radca prawny, ekspert ds. zrównoważonego rozwoju w Wielkopolskim Funduszu Rozwoju sp.o.o.

Zobacz więcej

mec. Jakub Paduch

Radca prawny, ekspert ds. zrównoważonego rozwoju w Wielkopolskim Funduszu Rozwoju sp.o.o., gdzie odpowiada za realizację projektów z obszaru ESG oraz wspiera projekty o charakterze promocyjno-rozwojowym. Radny Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, w 2019 r. współtworzył od podstaw Departament Ekologii i Klimatu Urzędu Miasta Łodzi, gdzie odpowiadał za przygotowania miasta do wystawy światowej EXPO Horticultural oraz współpracę miasta z biznesem przy realizacji projektów prośrodowiskowych w ramach Ekopaktu dla Łodzi. Wykłada „Dobre praktyki w działaniach samorządu terytorialnego” z zakresu energii i klimatu na studiach podyplomowych MBA na Collegium Civitas.

Zamknij okno

Andrzej Radowski

Menedżer Zespołu Rozliczania Projektów, Biuro Instytucji Pośredniczącej...

Zobacz więcej

Andrzej Radowski

Menedżer Zespołu Rozliczania Projektów, Biuro Instytucji Pośredniczącej, Departament Programów Europejskich, Banku Gospodarstwa Krajowego. 11 lat związany z wdrażaniem projektów dofinansowanych w ramach funduszy UE.

Zamknij okno

Marcin Gniadek

Ekspert ds. kontroli w Biurze Kontroli Stron Trzecich BGK...

Zobacz więcej

Marcin Gniadek

Ekspert ds. kontroli w Biurze Kontroli Stron Trzecich BGK. Z funduszami europejskim związany od 2005 r. Początkowo w Ministerstwie Gospodarki, później w Ministerstwie Rozwoju. W BGK od 4 lat. Od początku specjalizujący się w kontroli MSP będących beneficjentami SPO-WKO, POIG, POIR a w przyszłości FENG.

Zamknij okno

mec. Ewa Walkowiak

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Zobacz więcej

mec. Ewa Walkowiak

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w renomowanych kancelariach prawnych. Posiada doświadczenie w zakresie zagadnień związanych z zamówieniami publicznymi oraz w doradztwie prawnym zamawiającym, wykonawcom oraz podmiotom świadczącym usługi inżyniera kontraktu w realizacji kontraktów o zamówienie publiczne. Posiada również doświadczenie w reprezentowaniu uczestników procesu inwestycyjnego w postępowaniach przed sądami powszechnymi.

Zamknij okno

mec. Jędrzej Lutomski

Członek działu procesowego. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Zobacz więcej

mec. Jędrzej Lutomski

Radca prawny

Członek działu procesowego. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu.

Na co dzień zajmuje się doradztwem jak i reprezentowaniem klientów w postępowaniach sądowych związanych z inwestycjami realizowanymi w ramach prawa zamówień publicznych, oraz dofinansowań w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Autor publikacji z zakresu prawa zamówień publicznych i zamówień organizacji międzynarodowych oraz prowadzący szkolenia z tego zakresu ze szczególnym uwzględnieniem zamówień NATO.

Ponadto zapewnia klientom wsparcie prawne przy procesie inwestycyjnym oraz w ramach bieżącej działalności gospodarczej klientów, w tym w zagadnieniach z zakresu prawa cywilnego, prawa zamówień publicznych, prawa budowlanego a także prawa handlowego i spraw korporacyjnych.

Zamknij okno

mec. Karolina Kulińska

Radca Prawny. Absolwentka prawa europejskiego na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz prawa na SWPS

Zobacz więcej

mec. Karolina Kulińska

Radca prawny. Absolwentka prawa europejskiego na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz prawa na SWPS Uniwersytecie Humanistyczno-Społecznym, Wydział Zamiejscowy w Poznaniu. Interesuje się tematyką europejską, w szczególności środkami unijnymi w zamówieniach publicznych oraz kwalifikowalnością wydatków w ramach projektów współfinansowanych z UE. W kancelarii pełni funkcję starszego aplikanta radcowskiego. Zajmuje się w szczególności sprawami z zakresu prawa europejskiego, cywilnego, gospodarczego oraz administracyjnego, a także zamówieniami publicznymi. Swobodnie pracuje w języku angielskim. Jest współautorką komentarzy praktycznych do ustawy Prawo zamówień publicznych oraz artykułów dotyczących zagadnień prawa cywilnego i kwestii unijnych. Jest liderem zespołu ds. unijnych wyodrębnionego w ramach działu prawnego Wielkopolskiej Grupy Prawniczej. Prowadzi fanpage pn. „Projekty bez korekty”, na którym publikuje treści związane z szeroko pojętymi środkami unijnymi, korektami finansowymi oraz dobrymi praktykami przy realizacji projektów. Brała także czynny udział w weryfikacji wniosków o płatność dla ówczesnego Ministerstwa Rozwoju i Inwestycji. Aktualnie, od lutego 2021r. jest koordynatorem projektu dotyczącego weryfikacji dokumentów postępowania o udzielenie zamówienia w projektach badawczo-rozwojowych, w ramach umowy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej. Pracowała także nad przygotowaniem sprawozdań z zagranicznych rynków zamówień publicznych takich jak rynek belgijski i norweski. Specjalizuje się w obsłudze klientów będących beneficjentami środków unijnych na każdym etapie realizacji projektów. Przyświeca jej założenie, że każde naruszenie w projekcie zdiagnozowane na odpowiednim etapie można rozwiązać bez konieczności nałożenia na beneficjenta korekty finansowej. Prywatnie miłośniczka podróży, szczególnie na południe Francji. Lubi gotować i odwzorowywać w swojej domowej kuchni dania poznane podczas podróży. Jej marzeniem jest połączenie zamiłowania do mody z wykonywaniem zawodu prawnika. Jest osobą ambitną i zorganizowaną, ale także niecierpliwą. W pracy skupia się na dogłębnym zrozumieniu problemu i znalezieniu optymalnego rozwiązania. Miłośniczka książek dotyczących rozwoju osobistego oraz kryminałów.

Zamknij okno

Maurycy Maślankowski

Starszy specjalista ds. zamówień publicznych.

Zobacz więcej

Maurycy Maślankowski

Ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych oraz partnerstwa publiczno-prywatnego na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej. W kancelarii pełni funkcję starszego specjalisty ds. zamówień publicznych. Zajmuje się doradztwem prawnym w procesie udzielenia zamówienia publicznego na rzecz wykonawców oraz zamawiających, a także prowadzi szkolenia z tym związane. Posiada doświadczenie w przygotowywaniu odwołań oraz występowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą. Dotychczas współuczestniczył między innymi w obsłudze Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Prywatnie interesuje się motoryzacją oraz sportem, w szczególności koszykówką. Miłośnik sagi Gwiezdne Wojny. Lubi podróżować. Wolny czas stara się spędzać w gronie rodziny i przyjaciół.

Zamknij okno

REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

Uczestnictwo wydarzeniu jest bezpłatne, wymagana jest rejestracja.

Gwarantujemy miejsce osobom, które zarejestrują się do 22.11.2023 r. Ostateczny termin zgłoszeń: 26.11.2023 r.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z sekretariatem:
[email protected],
T: + 48 (61) 850 12 33