Zaufali nam

BG Instalbud
Coloseum Pro
Fold Siedlce
Instalex
BG KD Events
KKK
KLT
Meble Cadabra
Perceptus
Spartan

Masz pytanie? Zapraszamy do kontaktu!

  Wielkopolska Grupa Prawnicza
  Maźwa, Sendrowski i Wspólnicy sp. k.

  ul. Grudzieniec 64, 60-601 Poznań

  + 48 (61) 850 12 33
  [email protected]

  Fax: + 48 (61) 850 11 44
  NIP: 778-143-26-65

  Studium przypadków

  Jak (NIE) dzielić zamówień na usługi szkoleniowe w projekcie? – na podstawie decyzji Ministra Funduszy...

  W Decyzji Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 19 kwietnia 2022 r. znak sprawy: DZF-XII.025.44.2021.DM.5, głównym celem było ustalenie, czy w opisywanym postępowaniu usługi związane    z przeprowadzaniem bloków...

  Oświadczenie o podziale zadań między wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

  Nasz klient ubiegał się o udzielenie zamówienia publicznego wspólnie z innym wykonawcą (w ramach tzw. konsorcjum). Składając ofertę zapomniał jednak załączyć oświadczenia o podziale zadań pomiędzy członków konsorcjum. Zamawiający wezwał...

  Baza wykonawców w stosunku do których mogą wystąpić podstawy do wykluczenia

  Nasz klient zajął drugie miejsce w przetargu. Z uwagi na to, że zamówienie miało dużą wartość i klientowi zależało na jego uzyskaniu, zwrócił się do Kancelarii o zweryfikowanie czy Zamawiający...