Cel

Cel projektu: podniesienie wiedzy z zakresu zagranicznych zamówień publicznych lub zamówień publicznych organizacji międzynarodowych wśród 250 mikro, małych i średnich przedsiębiorców (i ich pracowników) z obszaru Polski, zainteresowanych udziałem w zagranicznych zamówieniach publicznych lub zamówieniach publicznych organizacji międzynarodowych w okresie od 15.08.2018 do 14.08.2022 r.