7.09.2018

Działania doradcze z zakresu ubiegania się o zagraniczne zamówienia publiczne lub zamówienia publiczne organizacji międzynarodowych

Przedsiębiorstwo może skorzystać z doradztwa indywidualnego, którego celem będzie udzielenie profesjonalnej pomocy oraz omówienie konkretnych przypadków związanych z postępowaniem o ZP, którym zainteresowane jest przedsiębiorstwo.

Przedsiębiorstwo może skorzystać średnio z 20 godzin doradztwa. Doradztwo dla danego przedsiębiorstwa prowadzone będzie w formie bezpośrednich spotkań i będzie stanowić co najmniej 60% ogólnego czasu doradztwa. Pozostałe 40% będzie wykorzystane na samodzielną pracę doradcy.

 

Wsparcie doradcze będzie prowadzone w zakresie:

  • ubiegania się o konkretne ZP;
  • przygotowania lub weryfikacji wniosku o udział w postępowaniu;
  • przygotowani lub weryfikacji oferty przetargowej;
  • lokalnych warunków związanych z realizacją konkretnego ZP;
  • wyjaśniania bieżących wątpliwości związanych z udziałem w konkretnym postępowaniu

przetargowym i zapisów umowy;

  • udziału w procedurze odwoławczej.

Autor artykułu:

WGP

Szukasz porady prawnej?

Zapraszamy do kontaktu!
Kredyty frankowe - Waloryzacja - Prawo zamówień publicznych - Zamówienia międzynarodowe - Projekty unijne