Co mogę zyskać?

Ostatnie wyroki sądowe, pokazują, że każdy kredytobiorca może liczyć nie tylko na odzyskanie tzw. „spreadów”, ale znacznie więcej. W zależności od danej umowy i indywidualne sytuacji danego kredytobiorcy jest możliwe:
– unieważnienie umowy i zwrot przez bank wszystkich należności zapłaconych przez czas trwania umowy,
– „odfrankowienie”, czyli unieważnienie klauzul abuzywnych i dalszą spłatę kredytu tak jakby był to kredyt złotówkowy przy zachowaniu jego niższego „frankowego” oprocentowania
– przy ubezpieczeniu niskiego wkładu własnego kredytu zwrot wszystkich dotychczas zapłaconych składek z tego tytułu.