31.10.2018

Co mogę zyskać?

Ostatnie wyroki sądowe, pokazują, że każdy kredytobiorca może liczyć nie tylko na odzyskanie tzw. „spreadów”, ale znacznie więcej. W zależności od danej umowy i indywidualne sytuacji danego kredytobiorcy jest możliwe:
– unieważnienie umowy i zwrot przez bank wszystkich należności zapłaconych przez czas trwania umowy,
– „odfrankowienie”, czyli unieważnienie klauzul abuzywnych i dalszą spłatę kredytu tak jakby był to kredyt złotówkowy przy zachowaniu jego niższego „frankowego” oprocentowania
– przy ubezpieczeniu niskiego wkładu własnego kredytu zwrot wszystkich dotychczas zapłaconych składek z tego tytułu.

Autor artykułu:

WGP

Szukasz porady prawnej?

Zapraszamy do kontaktu!
Kredyty frankowe - Waloryzacja - Prawo zamówień publicznych - Zamówienia międzynarodowe - Projekty unijne