31.10.2018

Jak rozpocząć współpracę?

W pierwszej kolejności prosimy o kontakt na adres e-mailowy: [email protected] z krótkim opisem Państwa sprawy wskazując przy tym najważniejsze informacje dotyczące Państwa kredytu, w szczególności:

  • datę umowy,
  • kwotę udzielonego kredytu w złotówkach i frankach
  • nazwę banku,
  • czy umowa jest wypowiedziana oraz czy jest wystawiony Bankowy Tytuł Egzekucyjny

w dalszej kolejności prosimy Państwa o przesłanie skanu umowy kredytowej. Po otrzymaniu powyższych informacji dokonamy analizy umowy i będziemy mogli przesłać Państwu najważniejsze informacje takie jak:

  • istnienia lub braku klauzul abuzywnych (nieuczciwych) w Państwa umowie oraz istnienia lub braku podstaw do stwierdzenia nieważności umowy, ew. dochodzenia tzw. nadpłat (tzw. odfrankowienia umowy);
  • strategii procesowej Kancelarii w odniesieniu do Państwa umowy;
  • możliwych skutków zastosowania strategii procesowej Kancelarii, w tym skutków nieważności umowy;
  • informację na temat tzw. technicznego przygotowania się do złożenia pozwu, tj. na temat czynności i dokumentów, które należy przygotować aby złożyć pozew, w tym wzór wezwania do zapłaty oraz ew. oświadczenia o uchyleniu się od skutków błędu w zakresie całkowitego kosztu kredytu oraz rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania oraz ew. oświadczenia o wystąpieniu z pozwu grupowego;
  • wynagrodzenia Kancelarii oraz kosztów postępowania i kosztów zastępstwa procesowego;

 

W przypadku wątpliwości lub spraw pilnych prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: +48 61 850 12 33

Autor artykułu:

WGP

Szukasz porady prawnej?

Zapraszamy do kontaktu!
Kredyty frankowe - Waloryzacja - Prawo zamówień publicznych - Zamówienia międzynarodowe - Projekty unijne