Koszty

Wynagrodzenie kancelarii jest oparte o jasne zasady i od początku jest dostosowane do specyfiki danej sprawy, a także możliwości klienta. Dzięki temu klient od początku wie jaki będzie czas i koszt trwania sprawy.
Oferujemy również możliwość zapłaty należności w ratach.
Skontaktuj się z nami i ustal szczegóły swojej oferty!