Obsługa prawna beneficjentów realizujących projekty finansowane ze środków UE.

Obsługa prawna beneficjentów realizujących projekty finansowane ze środków unijnych

Wielkopolska Grupa Prawnicza Kozłowski, Maźwa, Sendrowski i Wspólnicy sp. k. już od 2006 roku doradza podmiotom korzystającym ze środków Unii Europejskiej.

Prawnicy kancelarii reprezentowali dotychczas naszych Klientów w kilkudziesięciu postępowaniach prowadzonych w związku z uznaniem wydatków ponoszonych w ramach projektów unijnych za niekwalifikowane lub w związku z wymierzeniem korekt finansowych za nieprawidłowości w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Ponadto, nadzorujemy prowadzone przez naszych Klientów postępowania o udzielenie zamówienia w ramach zasady konkurencyjności. Kancelaria obsługuje m.in. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, w zakresie kontroli prowadzonych przez zamawiających postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Wspólnik kancelarii – radca prawny Paweł Sendrowski jest autorem komentarza do zasady konkurencyjności.

Dzięki bogatemu doświadczeniu w zakresie funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, profesjonalnemu zespołowi prawników i ekspertów, umożliwiamy naszym Klientom prawidłową, zgodną z obowiązującymi przepisami, realizację projektu. Naszą wiedzą dzielimy się również w trakcie szkoleń dotyczących procedur wydatkowania środków unijnych.

Prawnicy kancelarii prowadzą bloga poświęconego tematyce prawa zamówień publicznych oraz tematyce wydatkowania środków unijnych www.blog.e-publicznydoradca.pl. i www.postepowania.pl/blog

Proponowany zakres usług:

  • analiza umowy o dofinansowanie projektu, informowanie Klienta o obowiązkach z niej wynikających;
  • obsługa ewentualnych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego;
  • doradztwo w zakresie stosowania „zasady konkurencyjności” oraz „zasady rozeznania rynku”;
  • sporządzanie odwołań od decyzji Instytucji Pośredniczących oraz reprezentowanie Klientów w postępowaniach prowadzonych przez Organ II instancji;
  • analiza wytycznych w zakresie kwalifikowalności kosztów;
  • sporządzanie projektów umów z podwykonawcami oraz partnerami;
  • opracowywanie opinii prawnych oraz zapytań do Instytucji Pośredniczących;
  • opiniowanie decyzji merytorycznych podejmowanych przez osoby odpowiedzialne za realizację projektu, informowanie o występujących uchybieniach;
  • nadzór prawny nad realizacją projektu zgodnie w wytycznymi programu oraz innymi przepisami prawa.

ZAPRASZAMY DO ŚLEDZENIA NASZEGO PROFILU „PROJEKTY BEZ KOREKTY” NA LINKEDIN!