Obsługa prawna beneficjentów realizujących projekty finansowane ze środków UE.

Obsługa prawna beneficjentów realizujących projekty finansowane ze środków unijnych

Wielkopolska Grupa Prawnicza Maźwa, Sendrowski i Wspólnicy sp. k. już od 2006 roku doradza podmiotom korzystającym ze środków Unii Europejskiej.

Prawnicy kancelarii reprezentowali dotychczas naszych Klientów w kilkudziesięciu postępowaniach prowadzonych w związku z uznaniem wydatków ponoszonych w ramach projektów unijnych za niekwalifikowane lub w związku z wymierzeniem korekt finansowych za nieprawidłowości w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Ponadto, nadzorujemy prowadzone przez naszych Klientów postępowania o udzielenie zamówienia w ramach zasady konkurencyjności. Kancelaria obsługuje m.in. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w zakresie kontroli prowadzonych przez zamawiających postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

Dzięki bogatemu doświadczeniu w zakresie funduszy strukturalnych i inwestycyjnych Unii Europejskiej, profesjonalnemu zespołowi prawników i ekspertów, umożliwiamy naszym Klientom prawidłową, zgodną z obowiązującymi przepisami, realizację projektu. Naszą wiedzą dzielimy się również w trakcie szkoleń dotyczących procedur wydatkowania środków unijnych.
Prawnicy kancelarii są autorami bloga poświęconego tematyce prawa zamówień publicznych oraz wydatkowania środków unijnych:
https://postepowania.pl/blog/

Proponowany zakres usług w ramach kończącej się perspektywy 2014-2020 oraz nowej 2021-2027:

  • analiza umowy o dofinansowanie projektu, informowanie Klienta o obowiązkach z niej wynikających;
  • obsługa ewentualnych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego;
  • weryfikacja postępowań udzielanych w ramach projektów unijnych;
  • doradztwo w zakresie stosowania zasady konkurencyjności;
  •  sporządzanie odwołań od decyzji Instytucji Pośredniczących oraz reprezentowanie Klientów w postępowaniach prowadzonych przez Organ II instancji;
  • analiza wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków;
  • sporządzanie projektów umów z podwykonawcami oraz partnerami;
  • opracowywanie opinii prawnych oraz zapytań do Instytucji Pośredniczących;
  • opiniowanie decyzji merytorycznych podejmowanych przez osoby odpowiedzialne za realizację projektu, informowanie o występujących uchybieniach;
  • nadzór prawny nad realizacją projektu zgodnie w wytycznymi programu oraz innymi przepisami prawa.

 

Kontakt bezpośrednio z radcą prawnym, liderką zespołu ds. unijnych –Karoliną Kulińską[email protected]

 ZAPRASZAMY DO ŚLEDZENIA NASZEGO PROFILU „PROJEKTY BEZ KOREKTY” NA NASZYCH STRONACH:

   

Stacjonarna konferencja dla firm. 14 XI 2023r, Poznań.

"Możliwość pozyskiwania zamówień w ramach organizacji międzynarodowych oraz w związku z bieżącą pomocą Ukrainie"

14 listopada w Poznaniu, udział dla firm bezpłatny!

SPRAWDŹ