Obsługa prawna jednostek publicznych - Wielkopolska Grupa Prawnicza

Obsługa prawna jednostek publicznych

Obsługa prawna jednostek publicznych

Wielkopolska Grupa Prawnicza od wielu lat zajmuje się kompleksową obsługą prawną jednostek sektora finansów publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem jednostek samorządu terytorialnego. Kancelaria dysponuje zespołem prawników wyspecjalizowanych w różnych dziedzinach prawa, dzięki czemu Klienci otrzymują fachową i profesjonalną obsługę prawną.
Działamy głównie z wykorzystaniem środków szybkiego komunikowania się (telefon, mail, faks), dzięki czemu prawnicy kancelarii nie tracą czasu na dojazdy, mogą korzystać z naszych bogatych zasobów bibliotecznych, a co najważniejsze, na bieżąco mogą konsultować się ze specjalistami w danej dziedzinie, pracującymi w Wielkopolskiej Grupie Prawniczej.  Naszym klientom oferujemy możliwość korzystania z programu E-Publiczny Doradca – autorskiej aplikacji, w znaczący sposób ułatwiającej prowadzenie procesu udzielania zamówień publicznych.

Proponowany zakres usług:

  • bieżąca obsługa prawna w zakresie zamówień publicznych, dyscypliny finansów publicznych, wydatkowania środków unijnych, windykacji należności, prawa pracy, procesu inwestycyjnego, tworzenia i opiniowania umów, nadzoru prawnego nad realizacją inwestycji, prawa oświatowego, realizacji zadań pomocy społecznej;
  • nadzór nad postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego; konsultowanie i analizowanie wydatków do 30.000 euro (w tym wydatków zaplanowanych w budżecie pod kątem stosowania prawa zamówień publicznych);
  • nadzór nad realizacją zadań z zakresu ustawy o czystości i porządku w gminach;
  • audyt legislacyjny;
  • reprezentowanie Klienta przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, jak również przed Krajową Izbą Odwoławczą;
  • reprezentowanie wójta/burmistrza gminy, kierowników oraz poszczególnych osób w postępowaniu o naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
  • reprezentowanie Klienta przed Instytucjami Pośredniczącymi/Wdrażającymi, podmiotami przeprowadzającymi kontrole w związku z realizacją projektów unijnych;
  • uczestnictwo lub reprezentacja Klienta w negocjacjach prowadzonych z partnerami handlowymi oraz innymi podmiotami;
  • prowadzenie działań windykacyjnych na rzecz jednostek publicznych (w tym szkolenie pracowników jednostki z zakresu zarządzania wierzytelnościami).