30.05.2017

Obsługa prawna jednostek publicznych

Wielkopolska Grupa Prawnicza od wielu lat zajmuje się kompleksową obsługą prawną jednostek sektora finansów publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem jednostek samorządu terytorialnego i jednostek budżetowych. Kancelaria dysponuje zespołem prawników wyspecjalizowanych w różnych dziedzinach prawa, dzięki czemu Klienci otrzymują fachową i profesjonalną obsługę prawną.

Działamy głównie z wykorzystaniem środków szybkiego komunikowania się, nie odmawiając jednocześnie cyklicznych dyżurów u Klienta czy też jednostkowych konsultacji osobistych, jeśli wymaga tego specyfika i stopień skomplikowania konkretnej sprawy.

Naszym klientom oferujemy możliwość korzystania z programu Asystent Postępowania ? autorskiej aplikacji, w znaczący sposób ułatwiającej prowadzenie procesu udzielania zamówień publicznych.

Oferujemy bieżącą i kompleksową obsługę prawną w szczególności w zakresie:

  • zamówień publicznych, w tym przygotowanie umów i nadzór nad realizacją zamówienia publicznego w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych i inne przepisy powszechnie obowiązujące
  • uczestnictwa lub reprezentacji w negocjacjach prowadzonych z partnerami handlowymi oraz innymi podmiotami, w tym przygotowanie umów i nadzór nad realizacją postępowań poniżej 30.000 euro
  • dyscypliny finansów publicznych, w tym reprezentowanie wójta/burmistrza gminy, kierowników oraz poszczególnych osób w postępowaniu o naruszenie dyscypliny finansów publicznych
  • wydatkowania środków unijnych, w tym analizą możliwości podjęcia konkretnych kroków prawnych z punktu widzenia kwalifikowalności wydatków
  • procesu inwestycyjnego i nadzoru prawnego nad realizacją inwestycji
  • audytu legislacyjnego
  • reprezentowanie przed sądami powszechnymi i administracyjnymi i wszelkimi organami administracji publicznej, w tym prowadzenie postępowań administracyjnych z ramienia jednostki sektora finansów publicznych
  • przygotowania i weryfikacji przygotowywanych decyzji, postanowień i zarządzeń

Autor artykułu:

wgpr

Szukasz porady prawnej?

Zapraszamy do kontaktu!
Kredyty frankowe - Waloryzacja - Prawo zamówień publicznych - Zamówienia międzynarodowe - Projekty unijne