Obsługa prawna przedsiębiorców

Jedną z gałęzi działalności Wielkopolskiej Grupy Prawniczej jest bieżąca obsługa prawna przedsiębiorców (w tym podmiotów korzystających ze środków strukturalnych Unii Europejskiej).
Kancelaria w swojej działalności koncentruje się na kilku wybranych dziedzinach prawa. Dzięki temu Państwa sprawami zajmują się wyłącznie wyspecjalizowani prawnicy, o dużym doświadczeniu i przygotowaniu merytorycznym.

Pomagamy negocjować i optymalizować warunki kontraktowe zarówno na etapie tworzenia umowy, jak również w fazie realizacji umowy, a także wspieramy strony w sytuacji odstąpienia od dalszej realizacji umowy, dot. to w szczególności umów o współpracy, umów o świadczenie usług, umów o roboty budowlane, umów o dzieło, umów najmu.

Prowadzimy i opiniujemy postępowania związane z tworzeniem spółek, przekształceniami spółek, sprzedażą udziałów, konfliktami między wspólnikami i reprezentujemy przedsiębiorców w postępowaniach rejestrowych wraz z przygotowaniem dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia ww. postępowań.

Wspieramy przedsiębiorców w zakresie stosowania przepisów prawa pracy i przepisów wykonawczych, a także reprezentujemy pracodawców w sporach pracowniczych. Reprezentujemy również klientów w sporach cywilnych i gospodarczych między przedsiębiorcami, zarówno na etapie przedsądowym jak i sadowym.

Oferujemy zatem bieżącą i kompleksową obsługę prawną w szczególności w zakresie:

  • bieżące doradztwo prawne obejmujące m.in. prawo cywilne, handlowe, gospodarcze, pracy,  budowlane, ochrony środowiska, w tym reprezentację w postępowaniach sądowych, sądowo -administracyjnych i administracyjnych
  • zamówień publicznych, w tym weryfikacja zawieranych z Inwestorami, wykonawcami i podwykonawcami umów i nadzór nad realizacją zamówienia publicznego w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych i inne przepisy powszechnie obowiązujące
  • uczestnictwa lub reprezentacji w negocjacjach prowadzonych z partnerami handlowymi oraz innymi podmiotami, w tym przygotowanie, weryfikowanie i negocjowanie umów oraz nadzór nad ich realizacją
  • reprezentowanie przed sądami powszechnymi i administracyjnymi i wszelkimi organami administracji publicznej, w tym prowadzenie sporów pracowniczych, cywilnych czy też gospodarczych
  • stosowania przepisów RODO – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) i przygotowywanie dokumentów związanych z wdrażaniem RODO w firmie

Stacjonarna konferencja dla firm. 14 XI 2023r, Poznań.

"Możliwość pozyskiwania zamówień w ramach organizacji międzynarodowych oraz w związku z bieżącą pomocą Ukrainie"

14 listopada w Poznaniu, udział dla firm bezpłatny!

SPRAWDŹ