Wielkopolska Grupa Prawnicza

Obsługa prawna w zakresie prawa pracy

W obecnych czasach sprawne poruszanie się przez pracodawców w przepisach prawa pracy staje się utrudnione, zarówno ze względu na coraz większe niedostosowanie norm kodeksu pracy do nowoczesnej gospodarki i uwarunkowań rynku pracy, jak i różnorodność form zatrudniania pracowników. Interpretacje przepisów prawa pracy nie zawsze są zrozumiałe i jednolite. Dotyczy to zwłaszcza decyzji wydawanych przez Inspekcję Pracy, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawach indywidualnych,  czy orzecznictwo sądów powszechnych. Problemem pracodawców są  też nieelastyczne prawo pracy i wysokie koszty zatrudnienia. Innymi słowy, bez pomocy wyspecjalizowanych podmiotów pracodawca będzie nieustannie narażany na borykanie się z problemami.

Pomoc prawna jaką oferujemy, zapewnia prawidłowe uregulowanie wszystkich spraw pracowniczych. Nasi eksperci, dysponujący szeroką wiedzą praktyczną, zawsze  przedstawiają kilka alternatywnych sposobów działania, korzystnych finansowo i zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa.

Nasze usługi obejmują, między innymi dobór najefektywniejszej formy świadczenia pracy, dostosowanej do potrzeb pracodawcy (umowy cywilnoprawne – dzieło, zlecenie; samozatrudnienie, umowa o pracę). Sporządzamy także wyspecjalizowane kontrakty menadżerskie.

Przedmiotem zainteresowania działu prawa pracy w Wielkopolskiej Grupie Prawniczej jest zarówno indywidualne, jak i zbiorowe prawo pracy, w ramach którego pomagamy pracodawcom w negocjowaniu i formułowaniu korzystnych układów zbiorowych pracy. Tego rodzaju doradztwo zapobiega późniejszym sporom sądowym oraz problemom związanym z kontrolami Państwowej Inspekcji Pracy, co niesie za sobą znaczną redukcję kosztów działalności dla pracodawców.

Na etapie sądowym reprezentujemy naszych klientów w sprawach pracowniczych z zachowaniem najwyższej zawodowej staranności i profesjonalizmu, dążąc do satysfakcjonującego rozwiązania sprawy z jak największą oszczędnością czasu i pieniędzy.

Proponowany zakres usług:

  • analizowanie i sporządzanie umów cywilnoprawnych oraz pracowniczych, a także kontraktów menadżerskich;
  • sporządzanie opinii w zakresie uznania określonych czynności wykonywanych w związku z realizacją zamówienia publicznego za stosunek pracy;
  • doradztwo w zakresie wyboru systemu czasu pracy i rozliczanie czasu pracy;
  • tworzenie regulaminów pracy i regulaminów wynagradzania;
  • negocjowanie i konstruowanie układów zbiorowych pracy;
  • negocjowanie i konstruowanie porozumień zbiorowych, dotyczących m.in. zwolnień grupowych;
  • reprezentowanie Klientów przed sądami wszystkich instancji w sporach pracowniczych oraz w sporach przed Państwową Inspekcją Pracy.