Obsługa w zakresie gospodarki obiegiem zamkniętym oraz wdrażania polityki zrównoważonego rozwoju

Eksperci Wielkopolskiej Grupy Prawniczej doradzają klientom publicznym i przedsiębiorcom w analizie regulacji prawnych, jak również w opracowywaniu i wdrażaniu strategii i rozwiązań z zakresu gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) oraz instrumentów zrównoważonego rozwoju.

Zakres usług w ramach zrównoważonego rozwoju: 

 • szkolenia i doradztwo w zakresie założeń zrównoważonego rozwoju
 • pomoc w przystąpieniu do inicjatywy Global Compact
 • analiza w zakresie możliwości realizacji celów Agendy 2030 oraz Polityki Zakupowej Państwa
 • opracowania dotyczące stosowanych przez instytucje działające w ramach ONZ kryteriów uwzględniających politykę zrównoważonego rozwoju
 • przygotowanie strategii wejścia na rynki zamówień organizacji międzynarodowych przy uwzględnieniu wymagań z zakresu polityki zrównoważonego rozwoju
 • analiza wymagań w zakresie polityki zrównoważonego rozwoju w przypadku projektów finansowanych ze środków UE

Zakresu usług w ramach GOZ:

 • opracowanie strategii transformacji przedsiębiorstwa w kierunku modelu gospodarki o obiegu zamkniętym
 • opracowanie kryteriów oceny ofert z zakresu zrównoważonego rozwoju
 • prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem wytycznych Urzędu Zamówień Publicznych dla zamawiających dotyczących zasad gospodarki o obiegu zamkniętym w ramach zamówień publicznych
 • analizy przepisów: ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych z dnia 11 stycznia 2018 r., Komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów – Europejski Zielony Ład ? KOM (2019) oraz Komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów – Nowa strategia przemysłowa dla Europy ? KOM (2020)102
 • doradztwo w zakresie prowadzenia inwestycji z uwzględnieniem założeń GOZ

Stacjonarna konferencja dla firm. 14 XI 2023r, Poznań.

"Możliwość pozyskiwania zamówień w ramach organizacji międzynarodowych oraz w związku z bieżącą pomocą Ukrainie"

14 listopada w Poznaniu, udział dla firm bezpłatny!

SPRAWDŹ