Planowane efekty

Planowane efekty: zwiększenie aktywności MMŚP na zagranicznym rynku zamówień publicznych oraz zamówień publicznych organizacji międzynarodowych, a tym samym zwiększenie możliwości MMSP na budowanie trwałej przewagi konkurencyjnej na rynku. Uzyskanie niezbędnej wiedzy przez min. 225 MMSP i ich pracowników w zakresie zamówień publicznych wpłynie pozytywnie na możliwości zdobywania zleceń na zagranicznym rynku zamówień publicznych, podniesie rangę polskich MMSP oraz przełoży się na korzyści wizerunkowe oraz finansowe.