7.09.2018

Szkolenia grupowe z zakresu możliwości udziału polskich przedsiębiorców w zagranicznych zamówieniach publicznych lub zamówieniach publicznych organizacji międzynarodowych

Szkolenia grupowe z zakresu możliwości udziału polskich przedsiębiorców w zagranicznych zamówieniach publicznych lub zamówieniach publicznych organizacji międzynarodowych

Szkolenia grupowe będą odbywać się w formie jednodniowego spotkania (6 godzin lekcyjnych). W trakcie szkolenia przewiduje się przerwę kawową oraz obiadową. Zajęcia odbywać się będą w grupach średnio 16 osobowych. Tematyka szkolenia obejmie średnio dwa rynki zamówień publicznych. Po ukończeniu szkolenia UP otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Warunkiem uzyskania zaświadczenia jest frekwencja na poziomie 90% oraz zaliczenie testu końcowego.

 

Zagadnienia tematyczne:

  1. Przepisy regulujące udzielanie ZP;
  2. Pozyskiwanie informacji o zamówieniach publicznych;
  3. Warunki udziału w postępowaniu i sposób ich spełnienia;
  4. Czynności prawne związane z zawarciem umowy i procedurą odwoławczą.

 

Szkolenia będą stanowiły podstawę, w oparciu o którą przedsiębiorstwo podejmie decyzję o skorzystaniu ze wsparcia doradczego.

Autor artykułu:

WGP

Szukasz porady prawnej?

Zapraszamy do kontaktu!
Kredyty frankowe - Waloryzacja - Prawo zamówień publicznych - Zamówienia międzynarodowe - Projekty unijne