Wartość projektu

wartość projektu: 1 975 248,00 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 1 776 976,00 zł