Koszty udziału

Udział w projekcie jest odpłatny w wysokości 30% (szkolenia) oraz 20% (doradztwo) wartości usługi.

Koszty udziału przedsiębiorstwa w:

  • Szkoleniu – 102,60 zł netto
  • Doradztwo (20 godzin) – 1760,00 zł netto
  • Każda kolejna godzina doradztwa to koszt – 88 zł netto

Wpłata będzie dokonywana przed przystąpieniem do danej formy wsparcia na wyznaczone konto do wpłat.