6.09.2018

Zagraniczne zamówienia publiczne

Szansą na rozwój i zdobycie nowych rynków przez polskich przedsiębiorców jest ich udział w zagranicznych zamówieniach publicznych. Ze swej strony Kancelaria oferuje pomoc wszystkim przedsiębiorcom, którzy już działają lub dopiero planują zdobyć doświadczenia na arenie międzynarodowej.

Proponowany zakres usług:  

  • analiza poszczególnych zagranicznych rynków zamówień publicznych (w ramach analizy Kancelaria przygotowuje szczegółowe i praktyczne raporty dotyczące uwarunkowań prawnych rynków, którymi interesuje się klient)
  • pomoc w wyszukiwaniu (w zależności od potrzeb Klienta) postępowań prowadzonych przez organizacje międzynarodowe (m.in. ONZ, NATO, UNIDO, OECD, WTO) lub poszczególne kraje Unii Europejskiej
  • doradztwo prawne w związku z udziałem klienta w zagranicznym postępowaniu o udzielenie zamówienia (doradztwo obejmuje m.in.: analizę dokumentacji przetargowej, komunikację z jednostką zamawiającą, pomoc w przygotowaniu oferty, analizę warunków realizacji zamówienia)
  • pomoc w poszukiwaniu partnerów biznesowych w celu realizacji zamówienia na zagranicznym rynku
  • organizacja szkoleń dotyczących poszczególnych zagranicznych rynków zamówień publicznych
  • udział w procedurze odwoławczej

Autor artykułu:

WGP

Szukasz porady prawnej?

Zapraszamy do kontaktu!
Kredyty frankowe - Waloryzacja - Prawo zamówień publicznych - Zamówienia międzynarodowe - Projekty unijne