Zagraniczne zamówienia publiczne w Twojej firmie!

Projekt skierowany jest do 250 mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich pracowników z terenu Polski zainteresowanych udziałem w zagranicznych zamówieniach publicznych lub zamówieniach publicznych organizacji międzynarodowych.

 

Rodzaje wsparcia

 

Szkolenia grupowe z zakresu możliwości udziału polskich przedsiębiorców w zagranicznych zamówieniach publicznych lub zamówieniach publicznych organizacji międzynarodowych.
SZCZEGÓŁY
 
Działania doradcze z zakresu ubiegania się o zagraniczne zamówienia publiczne lub zamówienia publiczne organizacji międzynarodowych w wymiarze średnio 20 godzin zegarowych (60% czasu obejmuje wsparcie bezpośrednie a 40% czasu obejmuje pracę indywidualną doradcy).
SZCZEGÓŁY
Każde przedsiębiorstwo może uczestniczyć w wybranych ścieżkach wsparcia. Możliwość uczestnictwa we wszystkich formach.
Udział w projekcie jest odpłatny w wysokości 30% (szkolenia) oraz 20% (doradztwo) wartości usługi. W ramach szkolenia są zapewnione materiały szkoleniowe oraz wyżywienie.