13.09.2023

Baza wykonawców w stosunku do których mogą wystąpić podstawy do wykluczenia

Nasz klient zajął drugie miejsce w przetargu. Z uwagi na to, że zamówienie miało dużą wartość i klientowi zależało na jego uzyskaniu, zwrócił się do Kancelarii o zweryfikowanie czy Zamawiający prawidłowo ocenił zwycięską ofertę. Analizując dokumenty zamówienia ustaliliśmy, że w danym postępowaniu miały zastosowanie podstawy wykluczenia dotyczące przedstawienia informacji wprowadzających w błąd. Wobec tego, że Kancelaria dysponuje Bazą wykonawców w stosunku do których mogą wystąpić podstawy do wykluczenia zweryfikowaliśmy podmiot, który wygrał przetarg w tej Bazie. W trakcie weryfikacji okazało się, że podmiot ten został wykluczony na początku roku z innego postępowania z uwagi na przedstawienie informacji wprowadzających w błąd. Przygotowaliśmy pismo do Zamawiającego w którym wskazaliśmy na to, że podmiot który wygrał przetarg powinien zostać wykluczony z postępowania z uwagi na to, że we wcześniejszym postępowaniu przedstawił informacje wprowadzające w błąd. Nasze pismo skutkowało unieważnieniem czynności wyboru, odrzuceniem oferty konkurencji i w dalszej kolejności wyborem oferty naszego klienta.

Baza wykonawców w stosunku do których mogą wystąpić podstawy do wykluczenia to autorski projekt wspólników kancelarii. Więcej na stronie: postepowania.pl / oferta / Baza wykonawców.

 

 

Szukasz porady prawnej?

Zapraszamy do kontaktu!
Kredyty frankowe - Waloryzacja - Prawo zamówień publicznych - Zamówienia międzynarodowe - Projekty unijne

  Sprawdź też artykuły...

  12.07.2024

  Zasady wyboru wykonawców w perspektywie finansowej 2021- 2027 na podstawie Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na...

  Opracowanie stanowi kontynuację artykułu Zasady wyboru wykonawców w perspektywie finansowej 2021 – 2027 na podstawie Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021 – 2027 – część I. Wytyczne doprecyzowały kwestię...
  9.07.2024

  Zasady wyboru wykonawców w perspektywie finansowej 2021 – 2027 na podstawie Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków...

  Z dniem 25 listopada 2022 roku weszły w życie wydane na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych...