12.09.2023

Wyjaśnienia rażąco niskiej ceny

Nasz klient po złożeniu oferty w przetargu wezwany został do wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny. Wiedział on, iż zaoferowana przez niego cena z uwagi na długoletnie doświadczenie oraz dysponowanie nowoczesną technologią jest realna i umożliwia mu prawidłowe, tańsze od konkurencji wykonanie zamówienia.

Zwrócił się on do nas w celu przygotowania pisma zawierającego wyjaśnienia rażąco niskiej ceny, które pozwoli mu odpowiednio uzasadnić zaoferowaną cenę i nie utracić możliwości na uzyskanie interesującego go zamówienia. W ramach wyjaśnień, w oparciu o przesłany przez klienta spis kosztów, planowane wydatki, umowy z jego dostawcami oraz dokumentację postępowania, przygotowaliśmy szczegółowe wyjaśnienia rażąco niskiej ceny, które dawały niemalże stuprocentową pewność przyjęcia ich przez Zamawiającego. Ponadto, w celu utrudnienia ewentualnego podważenia treści wyjaśnień przez konkurencyjnych wykonawców, skutecznie zastrzegliśmy treść wyjaśnień jako tajemnicę przedsiębiorstwa.

Autor artykułu:

WGP

Szukasz porady prawnej?

Zapraszamy do kontaktu!
Kredyty frankowe - Waloryzacja - Prawo zamówień publicznych - Zamówienia międzynarodowe - Projekty unijne