13.09.2023

Oświadczenie o podziale zadań między wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

Nasz klient ubiegał się o udzielenie zamówienia publicznego wspólnie z innym wykonawcą (w ramach tzw. konsorcjum). Składając ofertę zapomniał jednak załączyć oświadczenia o podziale zadań pomiędzy członków konsorcjum. Zamawiający wezwał konsorcjum o uzupełnienie wyżej wskazanego oświadczenia. Z uwagi na to, że wezwanie o uzupełnienie oświadczenia o podziale zadań ma charakter jednokrotny, a więc popełnienie w tym zakresie błędu dyskwalifikowałoby ofertę, klient zwrócił się do Kancelarii o pomoc w przygotowaniu tego oświadczenia.

Po analizie dokumentów zamówienia, przepisów obowiązującego prawa, orzecznictwa, oświadczeń zawartych w ofercie, a także sposobie spełnienia warunków przez członków konsorcjum i założonego rozdziału prac przygotowaliśmy oświadczenie o podziale zadań. Oświadczenie zostało przyjęte przez Zamawiającego, a konsorcjum w ramach którego działał nasz klient uzyskało zamówienie.

Autor artykułu:

WGP

Szukasz porady prawnej?

Zapraszamy do kontaktu!
Kredyty frankowe - Waloryzacja - Prawo zamówień publicznych - Zamówienia międzynarodowe - Projekty unijne