27.09.2023

Pozew przeciwko bankowi

Pan Jan zaciągnął w 2008 r. kredyt w wysokości 300 000 zł (ok. 120 000 CHF) na okres 30 lat i zapłacił ubezpieczenie niskiego wkładu własnego w łącznej kwocie 6 300 zł. Na chwilę obecną (w 2018 r.) według banku pozostało mu do spłaty 383 000 zł (94 500 CHF). Jednakże po zakończonym i wygranym procesie:

  • w przypadku unieważnienia umowy pozostanie mu do spłaty jedynie 117 000 zł,
  • natomiast w przypadku ?odfrankowienia? 165 000 zł.

Oznacza to, że jego oszczędności w przypadku unieważnienia całej umowy wyniosą aż 272 300 zł, z kolei w przypadku unieważnienia klauzul abuzywnych 224 300 zł.

Autor artykułu:

WGP

Szukasz porady prawnej?

Zapraszamy do kontaktu!
Kredyty frankowe - Waloryzacja - Prawo zamówień publicznych - Zamówienia międzynarodowe - Projekty unijne