13.09.2023

Weryfikacja dokumentów zamówienia

Do Kancelarii zgłosił się Zamawiający z prośbą o weryfikację przygotowanych dokumentów zamówienia. Z uwagi na fakt, że zamówienie dotyczyło projektu dofinansowanego ze środków europejskich, w przypadku wystąpienia nieprawidłowości w treści dokumentów zamówienia na Zamawiającego zostałaby nałożona korekta finansowa. Posiadamy bardzo duże doświadczenie w kontrolowaniu dofinansowanych postępowań na zlecenie m.in. Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Banku Gospodarstwa Krajowego i dlatego też wiemy na co zwracać uwagę przy tworzeniu dokumentów zamówienia.

Po zweryfikowaniu dokumentów zamówienia przez Kancelarię i naniesieniu sugerowanych zmian Zamawiający przeprowadził postępowanie, które zakończyło się zawarciem umowy z wybranym wykonawcą. Postępowanie kilka miesięcy po zawarciu umowy zostało poddane kontroli, która przebiegła pomyślnie dla naszego klienta, a co za tym idzie, uniknął on nałożenia korekty finansowej.

Szukasz porady prawnej?

Zapraszamy do kontaktu!
Kredyty frankowe - Waloryzacja - Prawo zamówień publicznych - Zamówienia międzynarodowe - Projekty unijne

  Sprawdź też artykuły...

  12.07.2024

  Zasady wyboru wykonawców w perspektywie finansowej 2021- 2027 na podstawie Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na...

  Opracowanie stanowi kontynuację artykułu Zasady wyboru wykonawców w perspektywie finansowej 2021 – 2027 na podstawie Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021 – 2027 – część I. Wytyczne doprecyzowały kwestię...
  9.07.2024

  Zasady wyboru wykonawców w perspektywie finansowej 2021 – 2027 na podstawie Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków...

  Z dniem 25 listopada 2022 roku weszły w życie wydane na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych...