Agnieszka Łuczyńska

Koordynator projektu. Jest absolwentem Administracji na Wydziale Prawa i Administracji, Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, a także studiów podyplomowych z zakresu pozyskiwania i zarządzania funduszami unijnymi na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Od 2011 roku realizuje wraz z polskimi przedsiębiorcami projekty inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

Obecnie koordynuje projekt Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie pogłębionej analizy wniosków o płatność z zakresu wsparcia infrastruktury B+R.

Czas wolny poświęca na sport, czytanie książek i gotowanie. Jest fanką rocka.