Aleksandra Gabryelczyk

Starszy aplikant radcowski.

Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu.

W Kancelarii zajmuje się doradztwem prawnym, obsługą procesów inwestycyjnych oraz wsparciem bieżącej działalności gospodarczej Klientów. W szczególności zajmuje się zagadnieniami z zakresu prawa cywilnego, prawa zamówień publicznych, prawa budowlanego, a także prawa handlowego i spraw korporacyjnych. W swojej praktyce zawodowej zajmuje się również tematami związanymi z środkami unijnymi w ramach zamówień publicznych.

Pomoc prawną świadczy również w języku angielskim.