Ewa Walkowiak

Radca prawny, kierownik działu zamówień publicznych i wydatkowania środków unijnych.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu.

Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w renomowanych kancelariach prawnych. Posiada doświadczenie w zakresie zagadnień związanych z zamówieniami publicznymi oraz w doradztwie prawnym wykonawcom, zamawiającym w tym dotyczącym zamówień w ramach NATO, w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa. Często reprezentuje uczestników rynku zamówień publicznych przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Ma duże doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu zamówień publicznych zarówno dla wykonawców jak i zamawiających. Ponadto, prowadziła szkolenia dla Wolters Kluwer oraz PortalZP.

Przeprowadza weryfikację postępowań o udzielenie zamówień publicznych na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Sprawdź też artykuły...

12.07.2024

Zasady wyboru wykonawców w perspektywie finansowej 2021- 2027 na podstawie Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na...

Opracowanie stanowi kontynuację artykułu Zasady wyboru wykonawców w perspektywie finansowej 2021 – 2027 na podstawie Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021 – 2027 – część I. Wytyczne doprecyzowały kwestię...
9.07.2024

Zasady wyboru wykonawców w perspektywie finansowej 2021 – 2027 na podstawie Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków...

Z dniem 25 listopada 2022 roku weszły w życie wydane na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych...