Łukasz Funka

Starszy specjalista ds. zamówień publicznych.

Ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i licencjat z historii w ramach Międzykierunkowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Na wydziale prawa obronił pracę magisterską z poświęconą udziałowi organizacji pozarządowych w postępowaniu administracyjnym i sądowo-administracyjnym.

Zdobył różnorodne doświadczenie zawodowe, pracując między innymi jako Pełnomocnik ds. zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Nowym Tomyślu, jako pracownik Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz w rozmaitych organizacjach pozarządowych (w tym przez wiele lat jako członek Zarządu Stowarzyszenia „Wypożyczalnia skrzydeł”, w zamówieniach internetowych, a nawet w agencji reklamowej. W Wielkopolskiej Grupie Prawniczej zajmuje się zamówieniami publicznymi.

Prywatnie bibliofil, wielbiciel wycieczek górskich, pasjonat historii Powstania Wielkopolskiego (i ogólnie historii), organizacji pozarządowych. Miewa tendencje do skakania z tematu aktualnej sytuacji politycznej USA do zagadnień błędu metodologicznego i rzeczywistego w badaniach socjologicznych.