Maria Szymańczyk-Nawrocka

Radca prawny.

Absolwentka prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W kancelarii pełni funkcję starszego specjalisty ds. zamówień publicznych. Zajmuje się prowadzeniem postępowań o udzielenie zamówienia, zarówno po stronie zamawiających, jak i wykonawców doradzając m.in. w projektach dofinansowanych z funduszy europejskich. Posiada również doświadczenie w przygotowywaniu odwołań oraz występowania przed Krajową Izbą Odwoławczą. Współuczestniczy w obsłudze Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej z zakresu prawa zamówień publicznych.

Nie zna pojęcia nudy, wolny czas stara się dzielić między rodzinę, przyjaciół oraz książki. Choć uwielbia gotować jest typowym „słoikiem”. Marzy jej się podróż koleją transsyberyjską, ale póki co zwiedza świat rowerem.

Sprawdź też artykuły...

12.07.2024

Zasady wyboru wykonawców w perspektywie finansowej 2021- 2027 na podstawie Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na...

Opracowanie stanowi kontynuację artykułu Zasady wyboru wykonawców w perspektywie finansowej 2021 – 2027 na podstawie Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021 – 2027 – część I. Wytyczne doprecyzowały kwestię...
9.07.2024

Zasady wyboru wykonawców w perspektywie finansowej 2021 – 2027 na podstawie Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków...

Z dniem 25 listopada 2022 roku weszły w życie wydane na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych...