Maria Szymańczyk-Nawrocka

Radca prawny.

Absolwentka prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W kancelarii pełni funkcję starszego specjalisty ds. zamówień publicznych. Zajmuje się prowadzeniem postępowań o udzielenie zamówienia, zarówno po stronie zamawiających, jak i wykonawców doradzając m.in. w projektach dofinansowanych z funduszy europejskich. Posiada również doświadczenie w przygotowywaniu odwołań oraz występowania przed Krajową Izbą Odwoławczą. Współuczestniczy w obsłudze Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej z zakresu prawa zamówień publicznych.

Nie zna pojęcia nudy, wolny czas stara się dzielić między rodzinę, przyjaciół oraz książki. Choć uwielbia gotować jest typowym „słoikiem”. Marzy jej się podróż koleją transsyberyjską, ale póki co zwiedza świat rowerem.