Marlena Bartoszcze

Koordynator projektu.

Ukończyła studia magisterskie ze specjalizacją projekty międzynarodowe na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

W kancelarii jest odpowiedzialna za koordynację działań w ramach współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej. Zajmuje się pogłębioną analizą wniosków o płatność z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. W pełnieniu służbowych obowiązków znaczącą rolę pełni kilkuletnie doświadczenie w realizacji i kontroli projektów współfinansowanych ze środków unijnych oraz kwalifikacje księgowego.

W wolnym czasie chętnie sięga po kryminały Harlana Cobena czy Jo Nesbo. Fanka dobrych seriali. Pochodzi z Lublina, więc lubi poznawać nowe miejsca oraz zabytki Poznania i okolic.