Maurycy Maślankowski

Maurycy Maślankowski

Starszy specjalista ds. zamówień publicznych.

Ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych oraz partnerstwa publiczno-prywatnego na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej.

W kancelarii pełni funkcję starszego specjalisty ds. zamówień publicznych. Zajmuje się doradztwem w prowadzeniu na rzecz, zarówno zamawiających, jak i wykonawców postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Posada także doświadczenie w przygotowywaniu odwołań oraz występowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą. Współuczestniczy w obsłudze Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z zakresu prawa zamówień publicznych.

Prywatnie interesuje się motoryzacją oraz sportem, w szczególności koszykówką. Miłośnik sagi Gwiezdne Wojny. Lubi podróżować. Wolny czas stara się spędzać w gronie rodziny i przyjaciół.