Nikita Mitar

Doradca ds. produktu.

Ukończył studia na Białoruskim Uniwersytecie Państwowym w Mińsku (Białoruś) ze specjalnością dziennikarstwo i komunikacja społeczna.
Zajmuje się rozwojem projektu „Asystent Postępowania” programu informatycznego przeznaczonego do przygotowania i prowadzenia postępowań o udzielanie zamówień publicznych oraz sprzedażą i pracą z klientami w tym zakresie. Jest także odpowiedzialny za kontakt z jednostkami budżetowymi w zakresie udostępniania informacji publicznej.

Prywatnie interesuje się historią, podróżami i sportem.