Olga Olszewska

Specjalista ds. monitoringu w ramach realizowanego projektu: Zagraniczne zamówienia publiczne w Twojej firmie.

Absolwentka europeistyki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza oraz finansów i rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Od roku 2012 zajmuje się pozyskiwaniem środków zewnętrznych dla MSP, JST oraz Instytucji.

Posiada szerokie doświadczenie w prowadzeniu badań i analiz rynku.

Od 2016 zajmuje się tematyką zamówień publicznych w tym zagranicznych zamówień publicznych.

W kancelarii zajmuje się badaniem udziału przedsiębiorców korzystających z projektu w zagranicznych zamówieniach publicznych.

Stacjonarna konferencja dla firm. 14 XI 2023r, Poznań.

"Możliwość pozyskiwania zamówień w ramach organizacji międzynarodowych oraz w związku z bieżącą pomocą Ukrainie"

14 listopada w Poznaniu, udział dla firm bezpłatny!

SPRAWDŹ