Olga Olszewska

Specjalista ds. monitoringu w ramach realizowanego projektu: Zagraniczne zamówienia publiczne w Twojej firmie.

Absolwentka europeistyki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza oraz finansów i rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Od roku 2012 zajmuje się pozyskiwaniem środków zewnętrznych dla MSP, JST oraz Instytucji. Posiada szerokie doświadczenie w prowadzeniu badań i analiz rynku.

Od 2016 zajmuje się tematyką zamówień publicznych w tym zagranicznych zamówień publicznych. W kancelarii zajmuje się badaniem udziału przedsiębiorców korzystających z projektu w zagranicznych zamówieniach publicznych.